0

Broeders en zusters met elkaar in contact brengen, de studiegroep wil helpen.

Geplaatst op juli 11th, 2017

De Studiegroep Midden Nederland heeft besloten zich de komende tijd vooral te richten op het met elkaar in contact brengen van broeders en zusters die zich steeds meer, maar nu helemaal na de GS van Meppel, geplaatst zien voor het maken van een keuze. Is het nog verantwoord lid te blijven van onze gemeente of mogen we daar niet blijven en worden we elders geroepen? Voor ons zelf of vooral voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar waar roept de Here dan wel?

Heel vaak weten de broeders en zusters in de eigen omgeving niet van elkaar dat ze met dezelfde vragen worstelen. Soms woont men in dezelfde plaats of vlak bij elkaar in dezelfde omgeving. Door de vele veranderingen in de kerkelijke structuur, de prediking, liturgie, de ambtelijke bearbeiding en het kerkelijk samenleven  is het meeleven steeds minder geworden. Soms ook het bijwonen van de eigen samenkomsten. Men is elkaar wat uit het oog verloren of spreekt elkaar niet meer zo vaak.

Studiegroep Midden Nederland wil helpen. Wat wij van u verwachten is niet meer dan alleen naam en adres door te geven  en de wens om wanneer dat mogelijk is in contact te komen met anderen die ook hun naam en adres hebben door gegeven en dezelfde wens kenbaar hebben gemaakt.

Via de media, meerdere sites en verschillende blogs wordt informatie over de laatste kerkelijke ontwikkelingen doorgegeven. Ook worden reacties in het vooruitzicht gesteld en bijeenkomsten gepland. Het houdt de gemoederen in Nederland maar zeker ook in de kerken in het buitenland bezig. De studiegroep denkt niet daar nog veel aan toe te kunnen of te moeten voegen. Wel aan het directe persoonlijke contacten en vragen die er concreet in eigen omstandigheden zijn.

Daarom, neem gerust contact op, ook wanneer u in Friesland, Noord-Holland, in het noorden of westen van Zuid Holland, in  Zeeland, Brabant of Limburg woont.