‘S HERTOGENBOSCH GESPREKSAVOND 1 NOVEMBER 2018

‘S HERTOGENBOSCH GESPREKSAVOND 1 NOVEMBER 2018

Een aantal initiatiefnemers uit ’s-Hertogenbosch, Eindhoven-Best en de Studiegroep Midden Nederland organiseren op donderdag 1 november een gespreksavond in de Wederkomstkerk, Rijnstraat 20, 5215 EK ’s-Hertogenbosch.

De gespreksavond is bedoeld voor gezamenlijke bezinning, uitwisseling, en elkaar opbouwen in geloof.

Het is een vervolg op de informatieavond van 20 juni j.l., waar dr. P. Boonstra een lezing hield over het onderwerp ‘man/vrouw en ambt’.

Er wordt een korte inleiding gehouden, waarna we in gesprek gaan.

Onderwerpen, die samenhangen met de eerdere lezing van dr. P. Boonstra en kerkelijke ontwikkelingen, kunnen besproken worden. Ook kan u van tevoren per mail gesprekspunten opgeven.

 

I.v.m. de zaalruimte is aanmelden noodzakelijk. Dit kan per mail of telefoon tot 25 oktober. studiegroepmiddennederland@gmail.com; Tel: 06-53672343

 

De avond  begint om 20.00 uur (welkom vanaf 19.30 uur)