RIJNSBURG INFORMATIEAVOND 2 NOVEMBER 2018

RIJNSBURG INFORMATIEAVOND 2 NOVEMBER 2018

Een aantal broeders en zusters uit Rijnsburg organiseert samen met de Studiegroep Midden Nederland op vrijdag 2 november een informatieavond in het kerkgebouw Katwijkerweg 1B te Rijnsburg.

Dr. P. Boonstra, predikant van de GKv te Bussum Huizen, zal spreken over:

man/vrouw en ambt, nader bezien, blijven bij het Woord

In de gereformeerde kerken vrijgemaakt is de laatste jaren veel aan het veranderen. Over ontwikkelingen rond o.a. het omgaan met de Bijbel, de prediking, de plaats van de belijdenis en de invulling van de kerkdiensten wordt verschillend gedacht. De een is blij met de veranderingen en vraagt zich af waarom de ander zich toch zo druk maakt. De ander is verontrust of voelt zich niet meer thuis in de GKV.

Ook in Rijnsburg leeft de vraag : Wat is er aan de hand? Hoe moeten we hiermee omgaan? Wat is er in deze tijd nu echt belangrijk? Wat wordt er in de kerkelijke situatie van vandaag van ons gevraagd?

De synodebesluiten van vorig jaar, inzake ‘man/vrouw en ambt’, hebben landelijk in veel gemeenten voor onrust gezorgd. Daarbij komen vragen op rond de duidelijkheid van de bijbel en de richting die deze ons wijst. Een groot deel van de informatie en toelichting ondersteunt de lijn die door de synode is uitgezet. Argumenten en bedenkingen tegen het synodebesluit blijven vaak onderbelicht. Dit leidt soms tot verwarring en velen vragen zich af wat we aan moeten met de nu ontstane situatie.

Met een aantal broeders en zusters uit Rijnsburg  willen wij graag een positieve bijdrage leveren aan de informatievoorziening en het gesprek over deze onderwerpen. Daarom hebben wij in samenwerking met de Studiegroep Midden Nederland het initiatief genomen om een lezing te organiseren. Wij richten ons daarbij met name op het gebied Duin- en Bollenstreek tot aan Rotterdam

Dr. Boonstra gaat in op de vraag hoe het toch komt dat er op dit punt zulke verschillende uitkomsten zijn bij het lezen van de Bijbel. Dé vraag die aan de orde komt is: “Wat zeggen we eigenlijk, als we belijden dat we het gezag van Gods woord aanvaarden? En wat heeft deze belijdenis voor gevolgen voor ons lezen van de Bijbel op het punt van man/vrouw en ambt?”

Na de pauze wil dr. Boonstra graag ingaan op uw vragen. Voorafgaand aan 2 November mag u ook al vragen naar de spreker mailen over specifiek dit onderwerp. Als de punten zich ervoor lenen, kan hij deze in zijn lezing verwerken. Zijn mailadres is: p.boonstra@solcon.nl

De avond begint om 20.00 uur, bent welkom vanaf 19.30 uur.

In verband met de organisatie stellen wij het op prijs (als u in de gelegenheid bent) u aan te melden per mail met het aantal personen.  bezinningrijnsburg@hotmail.com