HARDERWIJK LEZING 22 NOVEMBER 2018

HARDERWIJK LEZING 22 NOVEMBER 2018

De initiatiefgroep GK Harderwijk e.o. organiseert op donderdag 22 november een lezing in kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk

Ds. A. de Jager uit Zwolle hoopt dan te spreken. Zijn lezing draagt de titel:

KERK, WAAR BEN JE?

Deze titel geeft ds. A. de Jager aan de lezing die hij op verzoek van de Initiatiefgroep GK Harderwijk e.o. en de Studiegroep Midden Nederland in respectievelijk Harderwijk en Ede gaat houden.

Aan ds. De Jager werd de vraag voorgelegd of hij zou kunnen helpen en richting wijzen bij het ondersteunen van broeders en zusters die het moeilijk hebben in de gemeente waar ze lid zijn. Moeilijk omdat de kerkdiensten en de prediking verschralen en omdat de drie-enige God het niet meer alleen voor het zeggen heeft. Moeilijk omdat gevraagd wordt tolerant te zijn, elkaar te accepteren ook wanneer de leefwijze op gespannen voet staat met wat God vraagt. Moeilijk omdat de binding aan de gereformeerde belijdenis los wordt gelaten, omdat we de Bijbel nu anders kunnen en moeten lezen. Moeilijk omdat Christus niet meer centraal staat in prediking en onderwijs.

Concreet werd aan ds. De Jager voorgelegd:

  • We weten van broeders en zusters die met verdriet zondags naar de kerk gaan. Ze gaan omdat de Here hen daar roept. Ze zijn daar gedoopt, hebben daar belijdenis gedaan, zijn er getrouwd, hebben hun kinderen daar ten doop gehouden. Van de kerk mag je je niet afscheiden.
  • We weten van broeders en zusters die naar de kerk gaan ook al is het soms met verdriet en moeite, ze doen het om hun kinderen niet in verwarring te brengen.
  • We weten van broeders en zusters die naar de kerk gaan soms met verdriet en als het te erg is thuis blijven en via internet een kerkdienst beluisteren, maar geen uitweg zien omdat al hun vrienden en bekenden daar zijn en ze anders helemaal alleen komen te staan.
  • We weten van broeders en zusters die niet weten wat ze moeten, soms in eigen gemeente een kerkdienst bezoeken, soms dan in die kerk, dan weer in een  andere kerk en dan weer via internet een kerkdienst bijwonen. Het HA vieren is er niet meer bij. Een geregeld gemeenteleven ontbreekt. Gemist worden ze vaak niet.
  • We weten van broeders en zusters die in 2003, 2007, 2010  en de jaren daarna de GKv hebben verlaten en zich aangesloten hebben bij DGK of GKN Ze kwamen tot rust, gingen weer blij naar de kerk, maar het bleef waken, bidden en werken. Verdriet, teleurstelling  en tegenslagen bleven ook kerkelijk niet uit.
  • We weten van Schriftgetrouwe prediking in een plaatselijke CGK of een plaatselijke HHK-gemeente en van gereformeerde prediking in de PKN GB. Van broeders en zusters die zich daar aangesloten hebben, maar aanlopen tegen wat ze niet wisten. De grote verschillen in prediking, het gemeenteleven, moeiten in de gemeente en het kerkverband, de veranderingen in en rondom kerkdiensten.

Ds. De Jager is in zijn lezing niet van plan het zoveelste betoog over de kerk te gaan houden. Hij wil een eind met zijn hoorders meelopen aan de hand van de illustratie ‘naar een andere kerk’ in het RD van 22 september 2018.

De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er koffie

Allen hartelijk welkom.