PDF lezing; ZUIDHORN INFORMATIEAVOND 29 MAART 2019

PDF lezing; ZUIDHORN INFORMATIEAVOND 29 MAART 2019

De Studiegroep Midden Nederland organiseert in overleg met broeders en zusters uit de regio een drietal informatieavonden in het kerkgebouw De Rank te Zuidhorn.

De derde bijeenkomst staat gepland op vrijdagavond 29 maart.

Spreker is: Jan Jarig van der Tol, lid van de GKv Noord-Friesland en afgevaardigde naar de GS van Meppel 2017

De lezing draagt de titel:

ONDERZOEK EN BEPROEF DE GEESTEN EN STRIJD ZO DE GOEDE STRIJD

EN WEES VOORAL WIJS MET JE RIJKDOM!

Er gebeurt veel op het kerkelijk erf. We zullen dat deze avond  in vogelvlucht nagaan. Daarbij krijgen de synodebesluiten van de GS Meppel 2017 speciale aandacht, waaronder ook het besluit om te komen tot eenheid van de GKv met de NGK. Daarbij kijken we ook even terug naar het begin: de verschijning van de Open Brief en de gevolgen daarvan.

Verschillende ontwikkelingen baren ons zorgen. Dat betreft de methode van uitleg van de bijbel (zg. hermeneutiek). Maar ook  hoe men aankijkt tegen scheppingsorde en zonde en hoe de Franse revolutie wordt getaxeerd. Ook zien dat er vragen worden gesteld bij het verzoenend werk van onze Heiland (het zg. vergeten evangelie). Verder blijkt grote onbekendheid met  de inhoud van de gereformeerde belijdenisgeschriften. Dat wreekt zich. Ook de invloed van het sociologisch benaderen van feiten en processen leiden ons af van het normatieve spreken van de Schrift.  

Er gebeurt echter niets zonder de wil van onze Hemelse Vader. Op Hem moeten we ons vertrouwen ook in deze moeilijke tijd  dan ook blijven stellen en trouwe getuigen zijn. Bij Hem is onze toekomst zeker. Daar moeten we elkaar deze avond ook mee bemoedigen.

Jan Jarig van der Tol, Blije, Fryslân

Aanvang 20.00 uur

Kerkelijke ontwikkelingen , lezing Jan Jarig van der Tol