HARDERWIJK LEZING 17 oktober 2019

HARDERWIJK LEZING 17 oktober 2019

Onderwerp: Diakonie een Heer-lijke dienst, spreker: ds. A de Jager

Op donderdag 17 oktober staat er weer een lezing gepland in Harderwijk. Ds. A. de Jager komt dan spreken over het diakonale ambt. Ds. De Jager zijn betoog is bedoeld, zo zegt hij, als een verkenning inzake dit ambt mee in relatie tot het ambt van ouderling. Een verkenning vanuit de (recente) geschiedenis, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde. En dat tegen de achtergrond van de Schriften ( OT en NT) die spreken over de regering van Jezus Christus, een regering immers in gerechtigheid en barmhartigheid. Dat weerspreekt ontwikkelingen waarin de diaken op afstand is gekomen van de kerkenraad met als gevolg soms een toelating tot dit ambt voor de zusters. Het zou immers niet gaan om het leidinggeven aan de gemeente.

Ds. De Jager maakt zich zorgen over de verschraling en uitholling van dit ambt in de kerkelijke praktijk. Hij zal in zijn lezing o.a. ingaan op wat prof. dr. J. van Bruggen in ‘De Ambten in de apostolische tijd’, en dr. A. Hendriks in ‘Woord en Wereld (33)’, daarover hebben geschreven. Ook besteedt hij aandacht aan wat prof. dr. Maarten Verkerk daarover heeft gepubliceerd en wat prof. dr. C. Trimp in de colleges de studenten meegaf.

De avond begint om 20.00 uur en zal worden gehouden in het kerkgebouw Beetsstraat 17. Er zal ruime gelegenheid zijn voor onderling gesprek en het stellen van vragen aan de spreker.

Allen, ook belangstellenden van harte welkom.