video opname; ‘S-HERTOGENBOSCH LEZING 16 januari 2020

video opname; ‘S-HERTOGENBOSCH LEZING 16 januari 2020

Onderwerp: Blijft de GKv een belijdende kerk? Spreker ds. J. Wesseling

De titel van deze lezing lijkt misschien vreemd. Vanouds gebruikten we binnen de GKv de tweeslag ‘schrift en belijdenis’. Is dat een dode letter geworden of blijft dat een hartelijk beleden geloof? Wat maakt het nodig die vraag te stellen? Er verschuift veel. De hereniging met de NGK staat voor de deur. Het levensgevoel is veranderd. Diverse issues vragen aandacht (kinderen aan het avondmaal – schepping en evolutie – verzoening aan een kruis? – zonde, oordeel en genade). Is de gereformeerde confessie richtinggevend of maatgevend? Of geen van beide? Deze punten komen in de lezing aan de orde.

De avond wordt gehouden in  De Wederkomstkerk Rijnstraat 20, 5215 EK ‘s-Hertogenbosch en begint om 20.00 uur. Welkom vanaf 19.30 uur

De avond wordt georganiseerd op initiatief van enkele leden van de GKv te ’s-Hertogenbosch en Eindhoven-Best met ondersteuning van Studiegroep Midden Nederland

studiegroepmiddennederland@gmail.com

Download de opname (m4v, 255MB)