EMMELOORD LEZING 27 maart 2020

EMMELOORD LEZING 27 maart 2020

Onderwerp: De eenheid van het ware geloof bewaren, spreker dr. B. van Egmond

De zorgen over de ontwikkelingen in Gereformeerde Kerken nemen nog steeds toe. Met het oog daarop worden er dit seizoen in Emmeloord drie bijeenkomsten georganiseerd Middels deze bijeenkomsten willen we helpen en toerusten, naar elkaar omzien en er voor elkaar zijn.

De derde bijeenkomst is op 27 maart. Dr. B. van Egmond gaat dan spreken over:

DE EENHEID VAN HET GELOOF BEWAREN

Lessen uit de tijd van voor en na de Dordtse synode

De eenheid van de kerk bewaren en bevorderen. Hoe doe je dat? Waar gaat het dan om? In onze tijd is het gemeengoed geworden om te benadrukken dat je daarvoor ruimte moet geven verschillende meningen. Het gaat erom diversiteit te waarderen, en elkaar te verdragen. Maar hoe verhoudt zich dat tot onze belijdenis dat Christus zijn gemeente samenbrengt ‘in eenheid van het ware geloof?’ In deze lezing wil ik u meenemen naar de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland. Ik wil laten zien hoe twee visies op de eenheid van de kerk streden om de voorrang: een gereformeerde en een humanistische. Wat kunnen we voor vandaag leren van de kerkstrijd van toen, om de situatie van vandaag in de GKv te begrijpen, en richting te vinden voor wat we moeten doen.

Dr. B. van Egmond

Op de avonden zal er ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen, kennismaken en onderling gesprek. In Emmeloord bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in een zaal van gebouw De Ontmoeting aan de Europalaan 42.