‘S-HERTOGENBOSCH, GESPREKSAVOND 5 maart 2020

‘S-HERTOGENBOSCH, GESPREKSAVOND 5 maart 2020

De gespreksavond D.V. op donderdag 5 maart 2020 te ’s-Hertogenbosch is een vervolg op de informatieavond van 16 januari j.l., waar ds. J.  Wesseling een lezing hield over het onderwerp ‘Blijft de GKv een belijdende kerk’. Deze lezing is nog te bekijken via de link: https://www.studiegroepmiddennederland.nl/?p=808

De gespreksavond is bedoeld voor gezamenlijke bezinning, uitwisseling en elkaar opbouwen in geloof. Er zal een korte inleiding gehouden worden, waarna we met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Onderwerpen, die samenhangen met de eerdere lezing van ds. J. Wesseling en kerkelijke ontwikkelingen, kunnen besproken worden. Als u vooraf al gesprekspunten wilt opgeven, kan dat via het mailadres onderaan dit bericht of telefonisch.
Ds. Wesseling hoopt deze avond aanwezig te zijn en het gesprek te leiden.

Voor deze avond vragen we uw aanmelding. De reden is praktisch: als het aantal belangstellenden beperkt is gebruiken wij een kleine zaal, bij meer belangstelling een grotere.

U kunt tot uiterlijk 27 februari a.s. uw deelname doorgeven via ons mailadres of telefonisch en met hoeveel personen u wilt komen.

U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen!

Plaats: de Wederkomstkerk, Rijnstraat 20, 5215 EK ’s-Hertogenbosch.

Tijd: welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

Wij hopen op uw aanmelding en ontmoeten u graag op 5 maart 2020.

Met vriendelijke groet,

Initiatiefnemers uit ’s-Hertogenbosch, Eindhoven-Best
en Studiegroep Midden Nederland

studiegroepmiddennederland@gmail.com

tel: 06-53672343