s-Hertogenbosch 20 oktober gespreksavond met ds. H. Drost

s-Hertogenbosch 20 oktober gespreksavond met ds. H. Drost

Geachte broeder, zuster,

Graag nodigen wij u uit voor een gespreksavond met ds. H. Drost, D.V. op woensdag 20 oktober 2021 te ’s-Hertogenbosch.

Deze avond is bedoeld voor gezamenlijke bezinning over de in september 2020 genomen synodebesluiten van de GKv en wat de daar gemaakte keuzes voor ons betekenen. Toen heeft de Generale Synode (GS) de revisieverzoeken op de besluiten van man/vrouw en ambt unaniem afgewezen. Daarmee handhaaft de GS het besluit zoals dat in 2017 door de synode van Meppel genomen was. Iedere kerk binnen de GKv kan er sindsdien toe overgaan om ook vrouwen in het leer- en regeerambt te bevestigen. Dit gebeurt ook op grote schaal.

Een onmogelijk besluit, zo wordt het synodebesluit wel genoemd, omdat zowel de traditionele Bijbeluitleg waar en goed is en blijft, maar ook de nieuwe uitleg waar en goed is. Beide hebben volgens de synode recht op een plaats in de gemeente. Maar, spreekt God zichzelf tegen?

Een groot aantal gemeenteleden komt met de synodebesluiten en de kerkelijke praktijk in gewetensnood. De vraag leeft: “Hoe moeten we nu verder”? En: “Hoe komen we tot verantwoorde keuzes en wat wil de HERE nu van ons?”

Als werkgroep willen we een bijeenkomst beleggen om met elkaar daarover door te denken en elkaar tot steun te zijn. Ds. H. Drost wil ons daarvoor een korte inleiding geven als startpunt. De rest van de avond is vooral bedoeld om naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan.

Wij plannen deze avond onder het voorbehoud: zo de HERE wil, wij leven en coronamaatregelen het toelaten.

Voor deze avond vragen we uw aanmelding. Er zijn gelukkig versoepelingen wat betreft de coronamaatregelen. We weten niet hoe zich dat ontwikkelt. Daarom zien wij het als noodzakelijk dat u zich opgeeft als u wilt komen en daarbij vermeldt met hoeveel personen u denkt te komen.

Graag ook uw telefoonnummer bij aanmelding doorgeven, zodat wij u kunnen bereiken als de avond kort van tevoren onverhoopt opnieuw uitgesteld moet worden i.v.m. omstandigheden.

U kunt tot uiterlijk woensdag 13 oktober uw deelname doorgeven via ons mailadres of telefonisch.

U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen!

Als u nog verontruste broeders en/of zusters kent die mogelijk belangstelling voor deze avond hebben, wilt u deze mail dan met hen delen?

Plaats: de Wederkomstkerk, Rijnstraat 20, 5215 EK ’s-Hertogenbosch.

Datum: 20 oktober 2021

Tijd: welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

Wij hopen op uw aanmelding en ontmoeten u graag op 20 oktober 2021.

Met vriendelijke groet,

De initiatiefnemers uit ’s-Hertogenbosch, Eindhoven-Best
en de Studiegroep Midden Nederland

studiegroepmiddennederland@gmail.com tel: 06-53672343