Informatie bijeenkomst 24 november in ‘T HARDE

Informatie bijeenkomst 24 november in ‘T HARDE

De bijeenkomst is bedoeld voor gezamenlijke bezinning op de vraag wat ons te doen staat na de laatste GKv-synodebesluiten.
“HOE NU VERDER EN HOE KOMEN WE TOT VERANTWOORDE KEUZES?”

Ds. H. Drost, emeritus predikant en lid van de GK Kampen,
zal deze keer een inleiding houden, een toelichting geven, vragen beantwoorden en leiding geven aan het onderlinge gesprek.
De avond is een vervolg op de bijeenkomst van 29 september met ds. J.F. Bijzet.

Loca!e: Maranathakerk, Bovendwarsweg 2, 8084 JB ’t Harde
Welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.
I.v.m. de voorbereiding en zaalindeling graag vooraf doorgeven dat u komt.
Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden.

Initiatief en organisatie:
een aantal broeders en zusters uit ’t Harde in samenwerking met de Studiegroep Midden Nederland.

https://initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl/