INFORMATIE BIJEENKOMST FRIESLAND

INFORMATIE BIJEENKOMST FRIESLAND

Op D.V. donderdagavond 24 maart 2022 is er in Leeuwarden een bezinnings- en informatiebijeenkomst.

Spreker is ds. F.J. Bijzet uit Emmen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Studiegroep Midden Nederland in samenwerking met een aantal broeders en zusters uit Leeuwarden en Drachten.

Ds. Bijzet wil met de aanwezigen de ernst van de veranderde koers van de GKv taxeren. En in gesprek gaan over wat de Heer van de kerk nu van ons, ieder in eigen situatie, vraagt.

De bijdrage van ds. Bijzet draagt de titel:

WAT IS ER IN DE GKV AAN DE HAND?

De bijeenkomst wordt gehouden in het kerkgebouw de Morgenster, Vrijheidsplein 1, 8924 JL Leeuwarden

Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.30 uur, de aanvang is 20.00 uur.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook is er ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek.

Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden.

Voor meer informatie:

studiegroepmiddennederland@gmail.com