Lezing 11 november 2022 in De Stuw te Hoevelaken

Lezing 11 november 2022  in De Stuw te Hoevelaken

Vrijdag 11 november 2022 organiseert het comité Samen Gereformeerd een lezing.
Ds. H.T. Wendt (GKv) en ds. A. Jongeneel (GKN) spreken dan D.V. over:

Levend geloof gehoorzaamt

Gods verbond van genade heeft twee kanten: de belofte van genade en de eis om te geloven en Hem te dienen. Moet je (eerst) aan die eis voldoen om op genade te mogen rekenen? Of moet je niets omdat het om genade gaat? Wat is het karakter van de gehoorzaamheid die God vraagt? Hoe werkt God?
Beide predikanten zullen ingaan op de betekenis van een levend geloof, op het willen; waardoor we graag gehoorzamen en vruchtdragen, op wedergeboorte, op het karakter van Gods liefde en genade en op de verhouding wet en evangelie.

De avond wordt D.V. gehouden in Dorpshuis ‘De Stuw’, De Brink 10 te Hoevelaken, en begint om 20.00 uur. Er zal een collecte zijn voor dekking van de onkosten. Graag opgave vooraf via ons e-mail adres info@samengereformeerd.nl.