Informatiebijeenkomst 25 november 2022 Ommen

Informatiebijeenkomst 25 november 2022 Ommen

Informatiebijeenkomst  OMMEN

Datum: vrijdag 25 november 2022

Spreker:

Ds. Henk Drost, emeritus predikant en lid van de GK Kampen zal een inleiding houden. Ds. Rik Douma, predikant van de GK Enschede e.o., ds. Peter Heres, predikant van de DGK Zwolle e.o. en ds. Henk Jan Visser van de GKV Daarlerveen zullen vervolgens op de inleiding reageren.

Het thema is:

Wat betekent het juk van Christus op je nemen ?

In  art.28 NGB bijvoorbeeld en hoe kijkt men vanuit de verschillende kerkverbanden daar tegenaan?

Na de pauze is er een forum met de vier predikanten.

Locatie:

Het Baken, Trompstraat 2, 7731 CK Ommen

Welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar als u ons laat weten dat u komt, wordt dat zeer op prijs gesteld.

Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden.

Initiatief en organisatie:

De Studiegroep Midden Nederland met een aantal broeders en zusters uit

de regio Ommen, studiegroepmiddennederland@gmail.com,