INFORMATIEBIJEENKOMST EMMELOORD

INFORMATIEBIJEENKOMST EMMELOORD

Op D.V. vrijdagavond 30 juni 2023 organiseert de Studiegroep Midden Nederland in een zaal van de De Hoeksteen in Emmeloord  een informatiebijeenkomst over de recente kerkelijke ontwikkelingen.

Ds. Rob Visser, predikant van de GK Ede e.o. en deputaat  Eenheid gereformeerde belijders van de GKN komt spreken over:

HET WONDER VAN DE 21e EEUW

Nu echt samen verder!

Mr. Pieter Pel, van de kerngroep bezinning GKv  zal het een en ander vertellen over de activiteiten van de kerngroep.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur, u bent welkom vanaf 19.30 uur. Na de pauze is er gelegenheid voor  het stellen van vragen en om in gesprek te gaan met de sprekers. Ook kunnen schriftelijk vragen worden ingediend op de avond zelf of vooraf.

Het kerkgebouw De Hoeksteen  staat aan de  Nagelerstraat 2, 8301 XE, Emmeloord. Als u ons vooraf wilt laten weten dat u komt, stellen wij dat zeer op prijs. Maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom. Ter bestrijding van de kosten wordt er een collecte gehouden.

Sinds 1 mei  zijn de kerkverbanden van de  Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt  en Nederlands Gereformeerde  Kerken, samengegaan in het kerkverband  Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Drie GKv kerken, Capelle aan den IJssel Noord, Urk en Vroomshoop hebben aangegeven niet mee te gaan met deze fusie.  Deze kerken zijn gestart met een nood-kerkverband en staan er voor open broeders en zusters die niet verder kunnen in de GKv te helpen met het plaatselijk of regionaal  instellen van preekplaatsen. De kerken van het nood- kerkverband werken daarin nauw samen met de kerngroep Bezinning GKv. Via regiobijeenkomsten en de site https://bezinninggkv.nl/ brengt de kerngroep, broeders en zusters, die voor de vraag staan: wat nu?, met elkaar in contact.

Ook De Gereformeerde Kerken (DGK) en de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)  waarbij 21 kerken met 29 preeklocaties zijn aangesloten, zetten zich in om broeders en zusters die de GKv verlaten of hebben verlaten, te helpen en  op te vangen. Dit zelfde kan gezegd worden van  de Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten Spakenburg.

De bijeenkomst op 30 juni is vooral bedoeld om vragen over deze veelheid aan hulp te bespreken en beantwoorden zodat het plaatselijk en regionaal samen optrekken van broeders en zusters, op de zondagen en door de week, wordt bevorderd..