Nieuws

Informatiebijeenkomst 25 november 2022 Ommen

Geplaatst op november 3rd, 2022

Informatiebijeenkomst  OMMEN

Datum: vrijdag 25 november 2022

Spreker:

Ds. Henk Drost, emeritus predikant en lid van de GK Kampen zal een inleiding houden. Ds. Rik Douma, predikant van de GK Enschede e.o., ds. Peter Heres, predikant van de DGK Zwolle e.o. en ds. Henk Jan Visser van de GKV Daarlerveen zullen vervolgens op de inleiding reageren.

Het thema is:

Wat betekent het juk van Christus op je nemen ?

In  art.28 NGB bijvoorbeeld en hoe kijkt men vanuit de verschillende kerkverbanden daar tegenaan?

Na de pauze is er een forum met de vier predikanten.

Locatie:

Het Baken, Trompstraat 2, 7731 CK Ommen

Welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar als u ons laat weten dat u komt, wordt dat zeer op prijs gesteld.

Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden.

Initiatief en organisatie:

De Studiegroep Midden Nederland met een aantal broeders en zusters uit

de regio Ommen, studiegroepmiddennederland@gmail.com,

REGIONALE BEZINNINGS-AVONDEN

Geplaatst op januari 23rd, 2023

De bezinningsavond in APELDOORN wordt niet gehouden in De Voorhof, maar in de Eben Haëzerkerk, Zonnedauw 8.

LEZING SURHUISTERVEEN

Geplaatst op december 13th, 2022

Op D.V. donderdagavond 12 januari 2023 organiseren De Gereformeerde Kerk Opeinde e.o. en de Gereformeerde Kerk Kornhorn een lezing.
Ds. L. Heres van de Gereformeerde Kerk Assen Kornhorn komt dan spreken. Zijn lezing gaat over het onderwerp:

“WAT IS AANSPREKENDE PREDIKING?”

Na de pauze is er een plenaire bespreking onder leiding van een forum.
Schriftelijke vragen kunnen tijdens de pauze worden ingediend

Locatie: Zalencentrum de Lantearne Kroanseal Jan Binneslaan 49
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Voor informatie en vragen:
info.dgk.gk.Surhuisterveen@gmail.com

Lezing 16 november 2022 in ‘t Harde

Geplaatst op november 3rd, 2022

De initiatiefgroep GK ‘t Harde e.o. ‘De Bron’ organiseert op woensdagavond  16 november 2022 een bijeenkomst in de Maranathakerk, Bovendwarsweg 2c in ‘t Harde. Aanvang 20.00 uur

Ds. E. Heres  uit Dalfsen komt spreken over:

De kerk waar ook Abraham al lid van was…….

Wat geloven we van  de heilige, algemene, christelijke kerk. Hoe actueel zijn de woorden van art. 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis in 2022.

De avond staat onder leiding van

ds. A. de Jager uit Zwolle.

Allen hartelijk welkom

www.initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl

Lezing 11 november 2022 in De Stuw te Hoevelaken

Geplaatst op november 3rd, 2022

Vrijdag 11 november 2022 organiseert het comité Samen Gereformeerd een lezing.
Ds. H.T. Wendt (GKv) en ds. A. Jongeneel (GKN) spreken dan D.V. over:

Levend geloof gehoorzaamt

Gods verbond van genade heeft twee kanten: de belofte van genade en de eis om te geloven en Hem te dienen. Moet je (eerst) aan die eis voldoen om op genade te mogen rekenen? Of moet je niets omdat het om genade gaat? Wat is het karakter van de gehoorzaamheid die God vraagt? Hoe werkt God?
Beide predikanten zullen ingaan op de betekenis van een levend geloof, op het willen; waardoor we graag gehoorzamen en vruchtdragen, op wedergeboorte, op het karakter van Gods liefde en genade en op de verhouding wet en evangelie.

De avond wordt D.V. gehouden in Dorpshuis ‘De Stuw’, De Brink 10 te Hoevelaken, en begint om 20.00 uur. Er zal een collecte zijn voor dekking van de onkosten. Graag opgave vooraf via ons e-mail adres info@samengereformeerd.nl.

LEZING ‘T HARDE, 21 september 2022

Geplaatst op juli 7th, 2022

Woensdagavond 21 september 2022 komt drs. J.P.C. Vreugdenhil uit Apeldoorn een lezing houden onder de titel:

De Bijbel, helder of dubbel?

De avond word gehouden in de Maranathakerk Bovendwarsweg 2c, ingang Dennenweg, te ‘t Harde. Aanvang 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur.

INFORMATIE BIJEENKOMST in HARDINXVELD-GIESSENDAM op 15 juni 2022

Geplaatst op april 27th, 2022

Op D.V. woensdagavond 15 juni 2022 is er in Hardinxveld-Giessendam een bezinnings- en informatiebijeenkomst.

Spreker is ds. Henk Drost, emeritus predikant en lid van de GK Kampen. Zijn referaat draagt de titel: RAT OF SCHAAP. HOE STA JE IN DE KERK?

Ook is er een forum waaraan ds. Drost en de predikanten ds. Bart van Egmond, GKv Capelle-Noord, ds. Andreas Jongeneel, GK Zwijndrecht e.o. en ds. Corneel Koster, DGK Lansingerland zullen deelnemen.

De bijeenkomst is bedoeld als een gezamenlijke bezinning op de vraag wat ons te doen staat na de laatste GKv-synodebesluiten.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Studiegroep Midden Nederland in samenwerking met een aantal broeders en zusters uit Hardinxveld-Giessendam.

De bijeenkomst wordt gehouden in de zalen van kerkgebouw “de bron”, Maasstraat 1, 3371 SJ Hardinxveld-Giessendam

U bent welkom vanaf 19.30 uur, de aanvang is 20.00 uur.

Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden.

Voor meer informatie:

studiegroepmiddennederland@gmail.com

INFORMATIE BIJEENKOMST FRIESLAND

Geplaatst op februari 18th, 2022

Op D.V. donderdagavond 24 maart 2022 is er in Leeuwarden een bezinnings- en informatiebijeenkomst.

Spreker is ds. F.J. Bijzet uit Emmen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Studiegroep Midden Nederland in samenwerking met een aantal broeders en zusters uit Leeuwarden en Drachten.

Ds. Bijzet wil met de aanwezigen de ernst van de veranderde koers van de GKv taxeren. En in gesprek gaan over wat de Heer van de kerk nu van ons, ieder in eigen situatie, vraagt.

De bijdrage van ds. Bijzet draagt de titel:

WAT IS ER IN DE GKV AAN DE HAND?

De bijeenkomst wordt gehouden in het kerkgebouw de Morgenster, Vrijheidsplein 1, 8924 JL Leeuwarden

Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.30 uur, de aanvang is 20.00 uur.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook is er ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek.

Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden.

Voor meer informatie:

studiegroepmiddennederland@gmail.com

Informatie bijeenkomst 24 november in ‘T HARDE

Geplaatst op november 6th, 2021

De bijeenkomst is bedoeld voor gezamenlijke bezinning op de vraag wat ons te doen staat na de laatste GKv-synodebesluiten.
“HOE NU VERDER EN HOE KOMEN WE TOT VERANTWOORDE KEUZES?”

Ds. H. Drost, emeritus predikant en lid van de GK Kampen,
zal deze keer een inleiding houden, een toelichting geven, vragen beantwoorden en leiding geven aan het onderlinge gesprek.
De avond is een vervolg op de bijeenkomst van 29 september met ds. J.F. Bijzet.

Loca!e: Maranathakerk, Bovendwarsweg 2, 8084 JB ’t Harde
Welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.
I.v.m. de voorbereiding en zaalindeling graag vooraf doorgeven dat u komt.
Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden.

Initiatief en organisatie:
een aantal broeders en zusters uit ’t Harde in samenwerking met de Studiegroep Midden Nederland.

https://initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl/


s-Hertogenbosch 20 oktober gespreksavond met ds. H. Drost

Geplaatst op oktober 5th, 2021

Geachte broeder, zuster,

Graag nodigen wij u uit voor een gespreksavond met ds. H. Drost, D.V. op woensdag 20 oktober 2021 te ’s-Hertogenbosch.

Deze avond is bedoeld voor gezamenlijke bezinning over de in september 2020 genomen synodebesluiten van de GKv en wat de daar gemaakte keuzes voor ons betekenen. Toen heeft de Generale Synode (GS) de revisieverzoeken op de besluiten van man/vrouw en ambt unaniem afgewezen. Daarmee handhaaft de GS het besluit zoals dat in 2017 door de synode van Meppel genomen was. Iedere kerk binnen de GKv kan er sindsdien toe overgaan om ook vrouwen in het leer- en regeerambt te bevestigen. Dit gebeurt ook op grote schaal.

Een onmogelijk besluit, zo wordt het synodebesluit wel genoemd, omdat zowel de traditionele Bijbeluitleg waar en goed is en blijft, maar ook de nieuwe uitleg waar en goed is. Beide hebben volgens de synode recht op een plaats in de gemeente. Maar, spreekt God zichzelf tegen?

Een groot aantal gemeenteleden komt met de synodebesluiten en de kerkelijke praktijk in gewetensnood. De vraag leeft: “Hoe moeten we nu verder”? En: “Hoe komen we tot verantwoorde keuzes en wat wil de HERE nu van ons?”

Als werkgroep willen we een bijeenkomst beleggen om met elkaar daarover door te denken en elkaar tot steun te zijn. Ds. H. Drost wil ons daarvoor een korte inleiding geven als startpunt. De rest van de avond is vooral bedoeld om naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan.

Wij plannen deze avond onder het voorbehoud: zo de HERE wil, wij leven en coronamaatregelen het toelaten.

Voor deze avond vragen we uw aanmelding. Er zijn gelukkig versoepelingen wat betreft de coronamaatregelen. We weten niet hoe zich dat ontwikkelt. Daarom zien wij het als noodzakelijk dat u zich opgeeft als u wilt komen en daarbij vermeldt met hoeveel personen u denkt te komen.

Graag ook uw telefoonnummer bij aanmelding doorgeven, zodat wij u kunnen bereiken als de avond kort van tevoren onverhoopt opnieuw uitgesteld moet worden i.v.m. omstandigheden.

U kunt tot uiterlijk woensdag 13 oktober uw deelname doorgeven via ons mailadres of telefonisch.

U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen!

Als u nog verontruste broeders en/of zusters kent die mogelijk belangstelling voor deze avond hebben, wilt u deze mail dan met hen delen?

Plaats: de Wederkomstkerk, Rijnstraat 20, 5215 EK ’s-Hertogenbosch.

Datum: 20 oktober 2021

Tijd: welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

Wij hopen op uw aanmelding en ontmoeten u graag op 20 oktober 2021.

Met vriendelijke groet,

De initiatiefnemers uit ’s-Hertogenbosch, Eindhoven-Best
en de Studiegroep Midden Nederland

studiegroepmiddennederland@gmail.com tel: 06-53672343