Nieuws

INFORMATIEBIJEENKOMST ZUIDHORN

Geplaatst op april 22nd, 2023

Op D.V. vrijdagavond 12 mei 2023 organiseert de Studiegroep Midden Nederland in de Rank in Zuidhorn een informatiebijeenkomst over het samen gaan van de kerkverbanden GKv en NGK in het nieuwe kerkverband de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NeGK).

Het overgrote deel van de plaatselijke  kerken die deel uitmaakten van de kerkverbanden van GKv en van de NGK zijn vanaf 1 mei 2023 aangesloten bij  het nieuwe kerkverband NeGK. Enkele plaatselijke kerken hebben aangegeven niet mee te gaan met deze fusie.

Mr. Pieter Pel en ds. Rob Visser zullen als sprekers aan de bijeenkomst mee werken. Na de pauze is er een forum met daarin de beide sprekers, Koos Roorda en Jan Jarig van der Tol.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur, u bent welkom vanaf 19.30 uur. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kunnen schriftelijk vragen worden ingediend op de avond of vooraf.

Het kerkgebouw De Rank staat aan de Westergast 8, 9801 AZ Zuidhorn Als u ons vooraf wilt laten weten dat u komt, stellen wij dat zeer op prijs. Maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom. Ter bestrijding van de kosten wordt er een collecte gehouden.

Vanuit Zuidhorn aan de Studiegroep Midden Nederland gevraagd nogmaals een informatiebijeenkomst te organiseren. Eerder, eind 2018 , organiseerde de Studiegroep in Zuidhorn een bijeenkomst waarin ds. Rob Visser sprak over de kerkelijke situatie in Nederland 2018. Hij deed dat  onder de titel: HOE KON HET GEBEUREN?  Vervolgens sprak  dr. Pieter Boonstra begin 2019 onder de titel: WAT IS ER GEBEURD? over het besluit tot openstelling van alle ambten voor vrouwen. Twee maanden later besteedde Jan Jarig van der Tol  aandacht aan de  synodebesluiten van Meppel 2017, in het bijzonder over het komen tot eenheid van de GKv met de NGK. Zijn lezing droeg de titel: Onderzoek en beproef de geesten en strijdt zo de goede strijd en wees vooral wijs met je rijkdom!

We zijn nu vier jaren verder. Jaren waarin op het kerkelijk erf heel veel is gebeurd. Op 12 mei zal terug worden gekeken en naar voren gezien. Daarbij zal vooral aandacht besteed worden aan wat er veranderd is in de GKv en  wat er met de nieuwe kerkorde in het nieuwe kerkverband verder veranderen kan in de plaatselijke kerken. Ook zal gekeken worden naar  hoe de onderlinge verhoudingen in classes en regionale vergaderingen waren en hoe die in het nieuwe kerkverband gaan worden.  O.a. wat er  verandert in het samenleven als kerken in het nieuwe kerkverband.  In het bijzonder welke gevolgen die veranderingen  hebben en kunnen hebben voor leer en leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord  zoals de kerk ontvangen heeft in de Heilige Schrift  En wat het gaat  betekenen voor  het op elkaar toezien, het heilig houden van de tafel van de Here, de plaats en status van de Drie Formulieren van Eenheid. Wat het betekent voor de prediking, de invulling van kerkdiensten tot eer van God en het onderwijs aan de jeugd, de ambtsdienst en het samen leven als gemeente.

Studiegroep Midden Nederland,

studiegroepmiddennederland@gmail.com

tel: 06-53672343

REGIONALE BEZINNINGS-AVONDEN

Geplaatst op januari 23rd, 2023

De bezinningsavond in APELDOORN wordt niet gehouden in De Voorhof, maar in de Eben Haëzerkerk, Zonnedauw 8.

LEZING SURHUISTERVEEN

Geplaatst op december 13th, 2022

Op D.V. donderdagavond 12 januari 2023 organiseren De Gereformeerde Kerk Opeinde e.o. en de Gereformeerde Kerk Kornhorn een lezing.
Ds. L. Heres van de Gereformeerde Kerk Assen Kornhorn komt dan spreken. Zijn lezing gaat over het onderwerp:

“WAT IS AANSPREKENDE PREDIKING?”

Na de pauze is er een plenaire bespreking onder leiding van een forum.
Schriftelijke vragen kunnen tijdens de pauze worden ingediend

Locatie: Zalencentrum de Lantearne Kroanseal Jan Binneslaan 49
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Voor informatie en vragen:
info.dgk.gk.Surhuisterveen@gmail.com

Informatiebijeenkomst 25 november 2022 Ommen

Geplaatst op november 3rd, 2022

Informatiebijeenkomst  OMMEN

Datum: vrijdag 25 november 2022

Spreker:

Ds. Henk Drost, emeritus predikant en lid van de GK Kampen zal een inleiding houden. Ds. Rik Douma, predikant van de GK Enschede e.o., ds. Peter Heres, predikant van de DGK Zwolle e.o. en ds. Henk Jan Visser van de GKV Daarlerveen zullen vervolgens op de inleiding reageren.

Het thema is:

Wat betekent het juk van Christus op je nemen ?

In  art.28 NGB bijvoorbeeld en hoe kijkt men vanuit de verschillende kerkverbanden daar tegenaan?

Na de pauze is er een forum met de vier predikanten.

Locatie:

Het Baken, Trompstraat 2, 7731 CK Ommen

Welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar als u ons laat weten dat u komt, wordt dat zeer op prijs gesteld.

Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden.

Initiatief en organisatie:

De Studiegroep Midden Nederland met een aantal broeders en zusters uit

de regio Ommen, studiegroepmiddennederland@gmail.com,

Lezing 16 november 2022 in ‘t Harde

Geplaatst op november 3rd, 2022

De initiatiefgroep GK ‘t Harde e.o. ‘De Bron’ organiseert op woensdagavond  16 november 2022 een bijeenkomst in de Maranathakerk, Bovendwarsweg 2c in ‘t Harde. Aanvang 20.00 uur

Ds. E. Heres  uit Dalfsen komt spreken over:

De kerk waar ook Abraham al lid van was…….

Wat geloven we van  de heilige, algemene, christelijke kerk. Hoe actueel zijn de woorden van art. 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis in 2022.

De avond staat onder leiding van

ds. A. de Jager uit Zwolle.

Allen hartelijk welkom

www.initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl

Lezing 11 november 2022 in De Stuw te Hoevelaken

Geplaatst op november 3rd, 2022

Vrijdag 11 november 2022 organiseert het comité Samen Gereformeerd een lezing.
Ds. H.T. Wendt (GKv) en ds. A. Jongeneel (GKN) spreken dan D.V. over:

Levend geloof gehoorzaamt

Gods verbond van genade heeft twee kanten: de belofte van genade en de eis om te geloven en Hem te dienen. Moet je (eerst) aan die eis voldoen om op genade te mogen rekenen? Of moet je niets omdat het om genade gaat? Wat is het karakter van de gehoorzaamheid die God vraagt? Hoe werkt God?
Beide predikanten zullen ingaan op de betekenis van een levend geloof, op het willen; waardoor we graag gehoorzamen en vruchtdragen, op wedergeboorte, op het karakter van Gods liefde en genade en op de verhouding wet en evangelie.

De avond wordt D.V. gehouden in Dorpshuis ‘De Stuw’, De Brink 10 te Hoevelaken, en begint om 20.00 uur. Er zal een collecte zijn voor dekking van de onkosten. Graag opgave vooraf via ons e-mail adres info@samengereformeerd.nl.

LEZING ‘T HARDE, 21 september 2022

Geplaatst op juli 7th, 2022

Woensdagavond 21 september 2022 komt drs. J.P.C. Vreugdenhil uit Apeldoorn een lezing houden onder de titel:

De Bijbel, helder of dubbel?

De avond word gehouden in de Maranathakerk Bovendwarsweg 2c, ingang Dennenweg, te ‘t Harde. Aanvang 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur.

INFORMATIE BIJEENKOMST in HARDINXVELD-GIESSENDAM op 15 juni 2022

Geplaatst op april 27th, 2022

Op D.V. woensdagavond 15 juni 2022 is er in Hardinxveld-Giessendam een bezinnings- en informatiebijeenkomst.

Spreker is ds. Henk Drost, emeritus predikant en lid van de GK Kampen. Zijn referaat draagt de titel: RAT OF SCHAAP. HOE STA JE IN DE KERK?

Ook is er een forum waaraan ds. Drost en de predikanten ds. Bart van Egmond, GKv Capelle-Noord, ds. Andreas Jongeneel, GK Zwijndrecht e.o. en ds. Corneel Koster, DGK Lansingerland zullen deelnemen.

De bijeenkomst is bedoeld als een gezamenlijke bezinning op de vraag wat ons te doen staat na de laatste GKv-synodebesluiten.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Studiegroep Midden Nederland in samenwerking met een aantal broeders en zusters uit Hardinxveld-Giessendam.

De bijeenkomst wordt gehouden in de zalen van kerkgebouw “de bron”, Maasstraat 1, 3371 SJ Hardinxveld-Giessendam

U bent welkom vanaf 19.30 uur, de aanvang is 20.00 uur.

Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden.

Voor meer informatie:

studiegroepmiddennederland@gmail.com

INFORMATIE BIJEENKOMST FRIESLAND

Geplaatst op februari 18th, 2022

Op D.V. donderdagavond 24 maart 2022 is er in Leeuwarden een bezinnings- en informatiebijeenkomst.

Spreker is ds. F.J. Bijzet uit Emmen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Studiegroep Midden Nederland in samenwerking met een aantal broeders en zusters uit Leeuwarden en Drachten.

Ds. Bijzet wil met de aanwezigen de ernst van de veranderde koers van de GKv taxeren. En in gesprek gaan over wat de Heer van de kerk nu van ons, ieder in eigen situatie, vraagt.

De bijdrage van ds. Bijzet draagt de titel:

WAT IS ER IN DE GKV AAN DE HAND?

De bijeenkomst wordt gehouden in het kerkgebouw de Morgenster, Vrijheidsplein 1, 8924 JL Leeuwarden

Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.30 uur, de aanvang is 20.00 uur.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook is er ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek.

Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden.

Voor meer informatie:

studiegroepmiddennederland@gmail.com

Informatie bijeenkomst 24 november in ‘T HARDE

Geplaatst op november 6th, 2021

De bijeenkomst is bedoeld voor gezamenlijke bezinning op de vraag wat ons te doen staat na de laatste GKv-synodebesluiten.
“HOE NU VERDER EN HOE KOMEN WE TOT VERANTWOORDE KEUZES?”

Ds. H. Drost, emeritus predikant en lid van de GK Kampen,
zal deze keer een inleiding houden, een toelichting geven, vragen beantwoorden en leiding geven aan het onderlinge gesprek.
De avond is een vervolg op de bijeenkomst van 29 september met ds. J.F. Bijzet.

Loca!e: Maranathakerk, Bovendwarsweg 2, 8084 JB ’t Harde
Welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.
I.v.m. de voorbereiding en zaalindeling graag vooraf doorgeven dat u komt.
Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden.

Initiatief en organisatie:
een aantal broeders en zusters uit ’t Harde in samenwerking met de Studiegroep Midden Nederland.

https://initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl/