Nieuws

EMMELOORD LEZING 21 november 2019

Geplaatst op november 4th, 2019

Onderwerp: Diakonie een Heer-lijke dienst, spreker: ds. A. de Jager.

In het kerkcentrum De Ontmoeting, Europalaan 42, 8303 GK Emmeloord worden een drietal lezingen georganiseerd. Op donderdag 21 november 2019, vrijdag 24 januari 2020 en op vrijdag 27 maart 2020. Sprekers zijn ds. A. de Jager uit Zwolle, ds. A. Bas uit Kampen en ds. B. van Egmond uit Capelle aan den IJssel.

EMMELOORD LEZING 27 maart 2020

Geplaatst op november 7th, 2019

Onderwerp: De eenheid van het ware geloof bewaren, spreker ds. B. van Egmond

EMMELOORD LEZING 24 januari 2020

Geplaatst op november 7th, 2019

Onderwerp: ‘Hoe lief heb ik uw wet’. spreker ds. A. Bas

EDE LEZING 27 november 2019

Geplaatst op november 4th, 2019

Onderwerp: Preken die ons aanspreken, de preek als proclamatie, spreker drs. J.P.C. Vreugdenhil uit Ede

Preken die ons aanspreken – de preek als proclamatie

Hoe zit dat met een preek? Voelen we ons aangesproken, of weten we ons aangesproken? En Wie spreekt ons dan aan? En wat betekent dat voor de inhoud van de preek?

Deo Volente woensdagavond 27 november organiseert de Studiegroep Midden-Nederland (www.studiegroepmiddennederland.nl) een lezing over dit onderwerp in Ede. De spreker is drs. J.P.C. Vreugdenhil uit Ede.

Er is tijdens de avond volop ruimte voor discussie, en daarnaast ook voor ontmoeting en onderling gesprek.

Ter bestrijding van de onkosten wordt een collecte gehouden.

U bent welkom vanaf: 19.30 uur, de avond begint om 20.00 uur. De avond wordt gehouden in gebouw Elim, Stakenberg 94 in Ede.

AMERSFOORT LEZING 31 oktober 2019

Geplaatst op oktober 3rd, 2019

Onderwerp: Vrijdenkers in de Reformatietijd, spreker Huib Noordzij

De GK Amersfoort e.o. organiseert D.V. op 31 oktober 2019 een lezing over een wat vergeten stroming uit de Reformatietijd, een stroming die invloed had, ook op voorgangers binnen de gereformeerde kerken. Graag geven we dat via deze site door.

Het zal gaan over aanhangers van het ondogmatische christendom, mannen van de geest met een mystieke inslag, vrijdenkers, die de nadruk legden op het leven (“niet de leer, maar de Heer”).

De lezing wordt verzorgd door Huib Noordzij uit Barneveld en wordt gehouden in de Aula Oud-Leusden, Vlooswijkseweg 2 te Leusden. Aanvang 20.00 uur. Noordzij is auteur van het Handboek van de Reformatie. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te bestrijden.

HARDERWIJK LEZING 17 oktober 2019

Geplaatst op oktober 3rd, 2019

Onderwerp: Diakonie een Heer-lijke dienst, spreker: ds. A de Jager

Op donderdag 17 oktober staat er weer een lezing gepland in Harderwijk. Ds. A. de Jager komt dan spreken over het diakonale ambt. Ds. De Jager zijn betoog is bedoeld, zo zegt hij, als een verkenning inzake dit ambt mee in relatie tot het ambt van ouderling. Een verkenning vanuit de (recente) geschiedenis, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde. En dat tegen de achtergrond van de Schriften ( OT en NT) die spreken over de regering van Jezus Christus, een regering immers in gerechtigheid en barmhartigheid. Dat weerspreekt ontwikkelingen waarin de diaken op afstand is gekomen van de kerkenraad met als gevolg soms een toelating tot dit ambt voor de zusters. Het zou immers niet gaan om het leidinggeven aan de gemeente.

Ds. De Jager maakt zich zorgen over de verschraling en uitholling van dit ambt in de kerkelijke praktijk. Hij zal in zijn lezing o.a. ingaan op wat prof. dr. J. van Bruggen in ‘De Ambten in de apostolische tijd’, en dr. A. Hendriks in ‘Woord en Wereld (33)’, daarover hebben geschreven. Ook besteedt hij aandacht aan wat prof. dr. Maarten Verkerk daarover heeft gepubliceerd en wat prof. dr. C. Trimp in de colleges de studenten meegaf.

De avond begint om 20.00 uur en zal worden gehouden in het kerkgebouw Beetsstraat 17. Er zal ruime gelegenheid zijn voor onderling gesprek en het stellen van vragen aan de spreker.

Allen, ook belangstellenden van harte welkom.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL STUDIEAVOND 17 oktober 2019

Geplaatst op oktober 3rd, 2019

Op 17 oktober komt ds. E. Heres in de Oosterkerk, De Vallei 2 in Capelle aan den IJssel, spreken over de katholiciteit van de kerk. Aanvang 20.00 uur.

Organisatie DGK Lansingerland, toegang is vrij, er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

RIJNSBURG VOORLICHTINGSAVOND 26 september 2019

Geplaatst op augustus 21st, 2019

De bezinningsgroep Rijnsburg e.o. belegt D.V. op 26 september a.s. een voorlichtingsavond over:

                Schriftgezag en hermeneutiek (Bijbeluitleg)

Spreker: dr. R.T. (Dolf) te Velde.

Plaats: kerkgebouw GKv Rijnsburg, Katwijkerweg 1a, 2231 SE Rijnsburg.

Aanvang: 20.00 uur.

Op de achtergrond van meerdere discussies in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) speelt de vraag: hoe lezen wij de Schrift, en hoe zijn wij daarin gehoorzaam aan het Woord van God? Het is duidelijk dat onze tijd en cultuur in veel opzichten verschillen van die waarin de Bijbel is geschreven. Maar welke rol mag dat spelen in ons luisteren naar wat de Schrift ons leert? Vanuit de gereformeerde leer over de inspiratie en het gezag van de Bijbel is er alle reden om de kloof in tijd en cultuur niet te overdrijven, maar te verwachten dat God ons in het leven van hier en nu aanspreekt. Daarbij past de houding van de jonge Samuël: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”

Over deze vragen zal het in de bijeenkomst gaan.

Er is een ruime mogelijkheid voor het stellen van vragen.

De bezinningsgroep Rijnsburg e.o. heeft als doel informatie te delen over de ontwikkelingen binnen de GKv en hierover het gesprek aan te gaan.

audio opname; APELDOORN INFORMATIEAVOND 3 MEI 2019

Geplaatst op februari 15th, 2019

De Studiegroep Midden Nederland organiseert in overleg met broeders en zusters uit de regio op vrijdag 3 mei een tweede informatieavond in Apeldoorn.

Spreker is dr. Bart van Egmond, predikant van de GKv Capelle aan den IJssel-Noord

DE EENHEID VAN HET WARE GELOOF BEWAREN

Lessen uit de tijd van voor en na de Dordtse synode

De eenheid van de kerk bewaren en bevorderen. Hoe doe je dat? Waar gaat het dan om?

In onze tijd is het gemeengoed geworden om te benadrukken dat je daarvoor ruimte moet geven verschillende meningen.

Het gaat erom diversiteit te waarderen, en elkaar te verdragen.

Maar hoe verhoudt zich dat tot onze belijdenis dat Christus zijn gemeente samenbrengt ‘in eenheid van het ware geloof?’

In deze lezing wil ik u meenemen naar de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland.

Ik wil laten zien hoe twee visies op de eenheid van de kerk streden om de voorrang: een gereformeerde en een humanistische.

Wat kunnen we voor vandaag leren van de kerkstrijd van toen?

Dr. Bart van Egmond

Aanvang 20.00 uur

audio opname; RIJNSBURG INFORMATIEAVOND 12 APRIL 2019

Geplaatst op februari 15th, 2019

Vrijdagavond 12 april 2019

Organiseert het Bezinningscomite Rijnsburg en Studiegroep Midden Nederland

een informatieavond in Rijnsburg

(Regio Duin- en Bollenstreek tot Rotterdam)

Spreker is ds. J. Wesseling, predikant van de GKV Veenendaal-West

Beluister de opname (mp3, 53MB).

Onderwerp:

ZIJN DE BELIJDENISGESCHRIFTEN OVER DE DATUM !?

Welkom vanaf: 19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt  Rijnsburg Katwijkerweg 1 B 2231 SE Rijnsburg

Hebt u vragen of aandachtspunten die u graag vooraf aan ds. Wesseling zou willen voorleggen, dan kan dit via zijn e-mail: jwes@chello.nl

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook is er ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek.
Ter bestrijding van de onkosten wordt er een collecte gehouden.

Het Bezinningscomite Rijnsburg en de Studiegroep Midden Nederland stellen zich ten doel voorlichting te geven over de kerkelijke ontwikkelingen binnen en rond het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.