Nieuws

RIJNSBURG VOORLICHTINGSAVOND 26 september 2019

Geplaatst op augustus 21st, 2019

De bezinningsgroep Rijnsburg e.o. belegt D.V. op 26 september a.s. een voorlichtingsavond over:

                Schriftgezag en hermeneutiek (Bijbeluitleg)

Spreker: dr. R.T. (Dolf) te Velde.

Plaats: kerkgebouw GKv Rijnsburg, Katwijkerweg 1a, 2231 SE Rijnsburg.

Aanvang: 20.00 uur.

Op de achtergrond van meerdere discussies in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) speelt de vraag: hoe lezen wij de Schrift, en hoe zijn wij daarin gehoorzaam aan het Woord van God? Het is duidelijk dat onze tijd en cultuur in veel opzichten verschillen van die waarin de Bijbel is geschreven. Maar welke rol mag dat spelen in ons luisteren naar wat de Schrift ons leert? Vanuit de gereformeerde leer over de inspiratie en het gezag van de Bijbel is er alle reden om de kloof in tijd en cultuur niet te overdrijven, maar te verwachten dat God ons in het leven van hier en nu aanspreekt. Daarbij past de houding van de jonge Samuël: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”

Over deze vragen zal het in de bijeenkomst gaan.

Er is een ruime mogelijkheid voor het stellen van vragen.

De bezinningsgroep Rijnsburg e.o. heeft als doel informatie te delen over de ontwikkelingen binnen de GKv en hierover het gesprek aan te gaan.

audio opname; APELDOORN INFORMATIEAVOND 3 MEI 2019

Geplaatst op februari 15th, 2019

De Studiegroep Midden Nederland organiseert in overleg met broeders en zusters uit de regio op vrijdag 3 mei een tweede informatieavond in Apeldoorn.

Spreker is dr. Bart van Egmond, predikant van de GKv Capelle aan den IJssel-Noord

DE EENHEID VAN HET WARE GELOOF BEWAREN

Lessen uit de tijd van voor en na de Dordtse synode

De eenheid van de kerk bewaren en bevorderen. Hoe doe je dat? Waar gaat het dan om?

In onze tijd is het gemeengoed geworden om te benadrukken dat je daarvoor ruimte moet geven verschillende meningen.

Het gaat erom diversiteit te waarderen, en elkaar te verdragen.

Maar hoe verhoudt zich dat tot onze belijdenis dat Christus zijn gemeente samenbrengt ‘in eenheid van het ware geloof?’

In deze lezing wil ik u meenemen naar de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland.

Ik wil laten zien hoe twee visies op de eenheid van de kerk streden om de voorrang: een gereformeerde en een humanistische.

Wat kunnen we voor vandaag leren van de kerkstrijd van toen?

Dr. Bart van Egmond

Aanvang 20.00 uur

audio opname; RIJNSBURG INFORMATIEAVOND 12 APRIL 2019

Geplaatst op februari 15th, 2019

Vrijdagavond 12 april 2019

Organiseert het Bezinningscomite Rijnsburg en Studiegroep Midden Nederland

een informatieavond in Rijnsburg

(Regio Duin- en Bollenstreek tot Rotterdam)

Spreker is ds. J. Wesseling, predikant van de GKV Veenendaal-West

Beluister de opname (mp3, 53MB).

Onderwerp:

ZIJN DE BELIJDENISGESCHRIFTEN OVER DE DATUM !?

Welkom vanaf: 19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt  Rijnsburg Katwijkerweg 1 B 2231 SE Rijnsburg

Hebt u vragen of aandachtspunten die u graag vooraf aan ds. Wesseling zou willen voorleggen, dan kan dit via zijn e-mail: jwes@chello.nl

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook is er ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek.
Ter bestrijding van de onkosten wordt er een collecte gehouden.

Het Bezinningscomite Rijnsburg en de Studiegroep Midden Nederland stellen zich ten doel voorlichting te geven over de kerkelijke ontwikkelingen binnen en rond het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

EDE INFORMATIEAVOND 5 APRIL 2019

Geplaatst op februari 2nd, 2019

De Studiegroep Midden Nederland organiseert op vrijdag 5 april een informatieavond in het kerkgebouw Elim, Stakenberg 94, 6718 DG Ede.

Spreker is dr. A. Bas, predikant van de GK Dalfsen en de GK Kampen

Onderwerp: ‘

‘VERKONDIG HET WOORD’

Het lijkt vanzelfsprekend: prediking is verkondiging van het Woord. Toch wordt het dat steeds minder. Als je gaat preken, blijkt het Woord van de HERE hele scherpe kanten te hebben. Het strijkt hoorders tegen de haren in, en roept verzet bij hen op. Wat betekent dat alles voor de prediker vandaag? Kan hij ‘gewoon’ het Woord blijven verkondigen?

Of moet hij wat met het verzet dat het oproept bij zijn hoorders? En zo ja, wat dan precies?

dr. A. Bas

Aanvang 20.00 uur

PDF lezing; ZUIDHORN INFORMATIEAVOND 29 MAART 2019

Geplaatst op februari 2nd, 2019

De Studiegroep Midden Nederland organiseert in overleg met broeders en zusters uit de regio een drietal informatieavonden in het kerkgebouw De Rank te Zuidhorn.

De derde bijeenkomst staat gepland op vrijdagavond 29 maart.

Spreker is: Jan Jarig van der Tol, lid van de GKv Noord-Friesland en afgevaardigde naar de GS van Meppel 2017

De lezing draagt de titel:

ONDERZOEK EN BEPROEF DE GEESTEN EN STRIJD ZO DE GOEDE STRIJD

EN WEES VOORAL WIJS MET JE RIJKDOM!

Er gebeurt veel op het kerkelijk erf. We zullen dat deze avond  in vogelvlucht nagaan. Daarbij krijgen de synodebesluiten van de GS Meppel 2017 speciale aandacht, waaronder ook het besluit om te komen tot eenheid van de GKv met de NGK. Daarbij kijken we ook even terug naar het begin: de verschijning van de Open Brief en de gevolgen daarvan.

Verschillende ontwikkelingen baren ons zorgen. Dat betreft de methode van uitleg van de bijbel (zg. hermeneutiek). Maar ook  hoe men aankijkt tegen scheppingsorde en zonde en hoe de Franse revolutie wordt getaxeerd. Ook zien dat er vragen worden gesteld bij het verzoenend werk van onze Heiland (het zg. vergeten evangelie). Verder blijkt grote onbekendheid met  de inhoud van de gereformeerde belijdenisgeschriften. Dat wreekt zich. Ook de invloed van het sociologisch benaderen van feiten en processen leiden ons af van het normatieve spreken van de Schrift.  

Er gebeurt echter niets zonder de wil van onze Hemelse Vader. Op Hem moeten we ons vertrouwen ook in deze moeilijke tijd  dan ook blijven stellen en trouwe getuigen zijn. Bij Hem is onze toekomst zeker. Daar moeten we elkaar deze avond ook mee bemoedigen.

Jan Jarig van der Tol, Blije, Fryslân

Aanvang 20.00 uur

Kerkelijke ontwikkelingen , lezing Jan Jarig van der Tol

video opname; ’S-HERTOGENBOSCH INFORMATIEAVOND 28 MAART 2019

Geplaatst op februari 2nd, 2019

Een aantal initiatiefnemers uit ’s-Hertogenbosch, Eindhoven-Best en de Studiegroep Midden Nederland organiseren op donderdag 28 maart een informatieavond in de Wederkomstkerk, Rijnstraat 20, 5215 EK ’s-Hertogenbosch.

Spreker is dr. P. Boonstra, predikant van de GKv te Bussum-Huizen.

Onderwerp:

Oude en Nieuwe Hermeneutiek, wat is het verschil?

Aanvang 20.00 uur

Beluister:

LELYSTAD INFORMATIEAVOND 22 MAART 2019

Geplaatst op februari 2nd, 2019

De Studiegroep Midden Nederland organiseert op vrijdag 22 maart een  informatieavond in het kerkgebouw van de NAK, Bronsweg 22, 8222 RB Lelystad.

Spreker is ds. Rob Visser, predikant van de GK Zwolle e.o.

Onderwerp:

LEVEN UIT GENADE KAN DAT NOG?

Enkele opmerkingen bij de kerkelijke situatie in Nederland 2019

Hoe wordt er in onze tijd naar genade gekeken?

Vergeeft God zomaar of is daarvoor Christus betaling nodig?

Berouw over de zonden?

En wat te zeggen van de discussie over de doopvragen?

Worden we in de prediking nog bij Christus gebracht?

En wat heeft dat voor invloed op het leven van elke dag?

 

Aanvang 20.00 uur

APELDOORN INFORMATIEVOND 22 FEBRUARI 2019

Geplaatst op februari 2nd, 2019

De Studiegroep Midden Nederland organiseert in overleg met broeders en zusters uit de regio, informatieavonden in Apeldoorn.

De eerste avond zal worden gehouden op vrijdag 22 februari in de aula van de TUA , Wilhelminapark 4,  7316 BT Apeldoorn.

Spreker is ds. Rob Visser, predikant van de GK Zwolle e.o.

Zijn lezing draagt de titel:

HOE HET ZO GEWORDEN IS.

Enkele opmerkingen bij de kerkelijke situatie in Nederland 2019.

De avond begint om 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.30 uur.

DEN HELDER LEZING 10 JANUARI 2019

Geplaatst op januari 4th, 2019

Broeders en zusters uit de regio Den Helder organiseren op donderdag 10 januari een lezing in De Verkenningston, Prins Hendriklaan 13-15, 1781 AK Den Helder

Ds. A. de Jager uit Zwolle hoopt dan te spreken. Zijn lezing draagt de titel:

KERK, WAAR BEN JE? (Samen op weg)

De avond begint om 20.15 uur.

Eerder sprak ds. De Jager over dit onderwerp in Harderwijk en Ede

Allen hartelijk welkom.