Nieuws

BARNEVELD LEZING 15 januari 2020

Geplaatst op november 7th, 2019

Onderwerp: Missionaire én gereformeerde kerk, spreker ds. H. Drost

Het besef dat het zendingsveld naast de kerk ligt, dringt steeds meer door.
De kerk heeft de opdracht om missionair te zijn, gericht op de naaste.
Daarbij past openheid en gastvrijheid, voor iedereen.

Over missionair kerkzijn bestaan modieuze opvattingen.
Drempels zouden weg moeten, kerkmuren zouden niet meer ‘van deze tijd’ zijn.
Maar is dat gereformeerd?

Hoe klinken missionaire preken?
Kun je nog over bekering preken en praten?
Hoe zit het met kerklidmaatschap en het toepassen van tucht?

Missionair en gereformeerd mag én hoeft geen tegenstelling te zijn …

De avond wordt gehouden in het  kerkgebouw ‘De Burcht’, Van Schothorststraat 24 te Barneveld en begint om 20.00 uur. Welkom vanaf 19.30 uur.

Organisatie comité Samen gereformeerd

info@samengereformeerd.nl

EDE LEZING 27 november 2019

Geplaatst op november 4th, 2019

Onderwerp: Preken die ons aanspreken, de preek als proclamatie, spreker drs. J.P.C. Vreugdenhil uit Ede

Preken die ons aanspreken – de preek als proclamatie

Hoe zit dat met een preek? Voelen we ons aangesproken, of weten we ons aangesproken? En Wie spreekt ons dan aan? En wat betekent dat voor de inhoud van de preek?

Deo Volente woensdagavond 27 november organiseert de Studiegroep Midden-Nederland (www.studiegroepmiddennederland.nl) een lezing over dit onderwerp in Ede. De spreker is drs. J.P.C. Vreugdenhil uit Ede.

Er is tijdens de avond volop ruimte voor discussie, en daarnaast ook voor ontmoeting en onderling gesprek.

Ter bestrijding van de onkosten wordt een collecte gehouden.

U bent welkom vanaf: 19.30 uur, de avond begint om 20.00 uur. De avond wordt gehouden in gebouw Elim, Stakenberg 94 in Ede.

EMMELOORD LEZING 21 november 2019

Geplaatst op november 4th, 2019

Onderwerp: Diakonie een Heer-lijke dienst, spreker: ds. A. de Jager.

In het kerkcentrum De Ontmoeting, Europalaan 42, 8303 GK Emmeloord worden een drietal lezingen georganiseerd. Op donderdag 21 november 2019, vrijdag 24 januari 2020 en op vrijdag 27 maart 2020. Sprekers zijn ds. A. de Jager uit Zwolle, ds. A. Bas uit Kampen en ds. B. van Egmond uit Capelle aan den IJssel.

AMERSFOORT LEZING 31 oktober 2019

Geplaatst op oktober 3rd, 2019

Onderwerp: Vrijdenkers in de Reformatietijd, spreker Huib Noordzij

De GK Amersfoort e.o. organiseert D.V. op 31 oktober 2019 een lezing over een wat vergeten stroming uit de Reformatietijd, een stroming die invloed had, ook op voorgangers binnen de gereformeerde kerken. Graag geven we dat via deze site door.

Het zal gaan over aanhangers van het ondogmatische christendom, mannen van de geest met een mystieke inslag, vrijdenkers, die de nadruk legden op het leven (“niet de leer, maar de Heer”).

De lezing wordt verzorgd door Huib Noordzij uit Barneveld en wordt gehouden in de Aula Oud-Leusden, Vlooswijkseweg 2 te Leusden. Aanvang 20.00 uur. Noordzij is auteur van het Handboek van de Reformatie. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te bestrijden.

HARDERWIJK LEZING 17 oktober 2019, verslag

Geplaatst op oktober 3rd, 2019

Diakonie, een HEER-lijke dienst!

Jezus Christus kwam om te dienen

De diaken én de ouderling komen met de zeggenschap van Christus.

Harderwijk

Donderdag 17 oktober hield ds. A. de Jager op uitnodiging van de GK Harderwijk e.o. een lezing met als titel: Diakonie, een Heer-lijke Dienst. Voor een goed gevulde zaal hield De Jager zijn betoog dat vooral bedoeld was als een verkenning van uit de (recente) geschiedenis, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde. En dat tegen de achtergrond van de Schriften (OT en NT) die spreken over de regering van Jezus Christus, een regering in gerechtigheid en barmhartigheid. Aan de hand van Bijbelteksten maakte De jager duidelijk wat diaconie, het diakenambt en het diaconale-gemeente-zijn inhoudt.

In het verleden werd wel eens gedacht dat een diaken het hulpje van de ouderling is, of dat het een opstapje is om later ouderling te worden. Maar in de Geloofsbelijdenis (NGB artikel 37) – dat handelt over de regering van de kerk – staat dat opzieners én diakenen met de herders een raad van de kerk vormen. De oudsten zien toe dat het volbrachte recht van God, het rechtsherstel, door Christus wordt verkondigd en aanvaard. De diakenen zien toe dat dit rechtsherstel wordt beleefd en ervaren in het bestaan als gemeente (toonbeeld voor de wereld) en gemeenteleden (onderling liefdes-cement).

Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos, dat vertaald wordt met dienaar. Diaconie betekent dan ook dienst. En ook Christus is diakonos geweest (Romeinen 15:8). Jezus zelf zei het heel duidelijk: “de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.” Hij is dus duidelijk gekomen als … diaken. Maar het dienen is ook een onderlinge taak: ‘wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn’. Het geldt ook voor alle ambtsdragers: ‘om dienaren te zijn van een nieuw verbond’ (2 Korintiërs 3:6). De dienst van diakenen is evenals de dienst van ouderlingen van gezamenlijke oorsprong en dus is er sprake van fundamentele eenheid. Beide komen met de zeggenschap van Christus: de diaken niet minder dan de ouderling.

Het betekenisveld van diaconie als dienst is veel breder dan de ambtelijke dienst van diakenen. Het gaat om dienstbetoon als kenmerk van het karakter van de gemeente. De gemeente is in haar eigen bestaan een treffend beeld van de grote Diaken. Zij is door Zijn Geest het lichaam van haar Heer. Van Hem die zichzelf diakonos heeft genoemd en zich zo heeft gegeven en ten voorbeeld gesteld.

Het woord ‘dienst’ kent in de Bijbel onder het kopje ‘liefde’ altijd twee grondwoorden: gerechtigheid uitoefenen en barmhartigheid uitoefenen. Daarin zitten de woorden recht en hart in opgesloten. Het is een Siamese tweeling: ze gaan altijd samen op in de dienst van God en in de dienst aan God. Het gaat in Gods rijk om ziel (geest) én lichaam.

Het komt ook heel duidelijk naar voren in de liturgische formulieren, met name in die voor het Heilig Avondmaal. Door zijn lijden en dood heeft Christus ook de levendmakende Geest voor ons verworven (d.i. gerechtigheid). Door die Geest doet Hij ons in zijn gemeenschap leven en geeft Hij ons deel aan al zijn schatten (d.i. barmhartigheid). Het is de roeping van diakenen om de gemeenschap onder dat Woord vorm te geven.

De dienst van de barmhartigheid is gebonden aan de dienst van het Woord. Zonder die dienst verliest het zijn betekenis en kracht en verwordt het tot betoon van medemenselijkheid.

In zowel de pauze als tijdens de bespreking werd duidelijk dat het gehoor onder de indruk was van de veelheid en duidelijkheid in de Bijbel over het diaken-zijn en het diaconaal-zijn. Er werden verdiepende en concretiserende vragen gesteld.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL STUDIEAVOND 17 oktober 2019

Geplaatst op oktober 3rd, 2019

Op 17 oktober komt ds. E. Heres in de Oosterkerk, De Vallei 2 in Capelle aan den IJssel, spreken over de katholiciteit van de kerk. Aanvang 20.00 uur.

Organisatie DGK Lansingerland, toegang is vrij, er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

RIJNSBURG VOORLICHTINGSAVOND 26 september 2019

Geplaatst op augustus 21st, 2019

De bezinningsgroep Rijnsburg e.o. belegt D.V. op 26 september a.s. een voorlichtingsavond over:

                Schriftgezag en hermeneutiek (Bijbeluitleg)

Spreker: dr. R.T. (Dolf) te Velde.

Plaats: kerkgebouw GKv Rijnsburg, Katwijkerweg 1a, 2231 SE Rijnsburg.

Aanvang: 20.00 uur.

Op de achtergrond van meerdere discussies in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) speelt de vraag: hoe lezen wij de Schrift, en hoe zijn wij daarin gehoorzaam aan het Woord van God? Het is duidelijk dat onze tijd en cultuur in veel opzichten verschillen van die waarin de Bijbel is geschreven. Maar welke rol mag dat spelen in ons luisteren naar wat de Schrift ons leert? Vanuit de gereformeerde leer over de inspiratie en het gezag van de Bijbel is er alle reden om de kloof in tijd en cultuur niet te overdrijven, maar te verwachten dat God ons in het leven van hier en nu aanspreekt. Daarbij past de houding van de jonge Samuël: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”

Over deze vragen zal het in de bijeenkomst gaan.

Er is een ruime mogelijkheid voor het stellen van vragen.

De bezinningsgroep Rijnsburg e.o. heeft als doel informatie te delen over de ontwikkelingen binnen de GKv en hierover het gesprek aan te gaan.

audio opname; APELDOORN INFORMATIEAVOND 3 MEI 2019

Geplaatst op februari 15th, 2019

De Studiegroep Midden Nederland organiseert in overleg met broeders en zusters uit de regio op vrijdag 3 mei een tweede informatieavond in Apeldoorn.

Spreker is dr. Bart van Egmond, predikant van de GKv Capelle aan den IJssel-Noord

DE EENHEID VAN HET WARE GELOOF BEWAREN

Lessen uit de tijd van voor en na de Dordtse synode

De eenheid van de kerk bewaren en bevorderen. Hoe doe je dat? Waar gaat het dan om?

In onze tijd is het gemeengoed geworden om te benadrukken dat je daarvoor ruimte moet geven verschillende meningen.

Het gaat erom diversiteit te waarderen, en elkaar te verdragen.

Maar hoe verhoudt zich dat tot onze belijdenis dat Christus zijn gemeente samenbrengt ‘in eenheid van het ware geloof?’

In deze lezing wil ik u meenemen naar de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland.

Ik wil laten zien hoe twee visies op de eenheid van de kerk streden om de voorrang: een gereformeerde en een humanistische.

Wat kunnen we voor vandaag leren van de kerkstrijd van toen?

Dr. Bart van Egmond

Aanvang 20.00 uur

audio opname; RIJNSBURG INFORMATIEAVOND 12 APRIL 2019

Geplaatst op februari 15th, 2019

Vrijdagavond 12 april 2019

Organiseert het Bezinningscomite Rijnsburg en Studiegroep Midden Nederland

een informatieavond in Rijnsburg

(Regio Duin- en Bollenstreek tot Rotterdam)

Spreker is ds. J. Wesseling, predikant van de GKV Veenendaal-West

Beluister de opname (mp3, 53MB).

Onderwerp:

ZIJN DE BELIJDENISGESCHRIFTEN OVER DE DATUM !?

Welkom vanaf: 19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt  Rijnsburg Katwijkerweg 1 B 2231 SE Rijnsburg

Hebt u vragen of aandachtspunten die u graag vooraf aan ds. Wesseling zou willen voorleggen, dan kan dit via zijn e-mail: jwes@chello.nl

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook is er ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek.
Ter bestrijding van de onkosten wordt er een collecte gehouden.

Het Bezinningscomite Rijnsburg en de Studiegroep Midden Nederland stellen zich ten doel voorlichting te geven over de kerkelijke ontwikkelingen binnen en rond het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

EDE INFORMATIEAVOND 5 APRIL 2019

Geplaatst op februari 2nd, 2019

De Studiegroep Midden Nederland organiseert op vrijdag 5 april een informatieavond in het kerkgebouw Elim, Stakenberg 94, 6718 DG Ede.

Spreker is dr. A. Bas, predikant van de GK Dalfsen en de GK Kampen

Onderwerp: ‘

‘VERKONDIG HET WOORD’

Het lijkt vanzelfsprekend: prediking is verkondiging van het Woord. Toch wordt het dat steeds minder. Als je gaat preken, blijkt het Woord van de HERE hele scherpe kanten te hebben. Het strijkt hoorders tegen de haren in, en roept verzet bij hen op. Wat betekent dat alles voor de prediker vandaag? Kan hij ‘gewoon’ het Woord blijven verkondigen?

Of moet hij wat met het verzet dat het oproept bij zijn hoorders? En zo ja, wat dan precies?

dr. A. Bas

Aanvang 20.00 uur