Nieuws

Bijeenkomst 29 september 2021 in ‘T HARDE

Geplaatst op juli 26th, 2021

Op 29 september 2021 komt ds. F.J. Bijzet, emeritus predikant van de VGKSA te Pretoria en lid van de GK Hardenberg e.o. spreken op een informatiebijeenkomst in ‘t Harde.

Zijn bijdrage draagt de titel: De verkeerde wissel genomen. En nu?

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de studiegroep in samenwerking met een aantal broeders en zusters uit ‘t Harde. Gesproken zal worden over de kerkelijke ontwikkelingen in het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Welke consequenties die ontwikkelingen hebben voor de kerken van het kerkverband en wat dat betekent voor de leden. Voor de bijeenkomst worden broeders en zusters uit ‘t Harde en de omliggende plaatsen Nunspeet, Oldebroek, Elburg, Wezep, Hattem, Wapenveld en Heerde uitgenodigd.

Ds. Bijzet wil met ons de ernst van de veranderde koers van de GKv zoals die door de laatste twee synoden is geaccepteerd en gelegitimeerd taxeren. En met u in gesprek gaan over wat de Heer van de kerk nu van ons, ieder in eigen situatie, vraagt.

De avond begint om 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.30 uur in de Maranathakerk, Bovendwarsweg 2, 8084 JB ‘t Harde 
Als u ons vooraf wilt laten weten dat u komt, stellen wij dat zeer op prijs. Maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom. Ter bestrijding van de kosten wordt er een collecte gehouden.

‘S-HERTOGENBOSCH, GESPREKSAVOND 5 maart 2020

Geplaatst op januari 28th, 2020

De gespreksavond D.V. op donderdag 5 maart 2020 te ’s-Hertogenbosch is een vervolg op de informatieavond van 16 januari j.l., waar ds. J.  Wesseling een lezing hield over het onderwerp ‘Blijft de GKv een belijdende kerk’. Deze lezing is nog te bekijken via de link: https://www.studiegroepmiddennederland.nl/?p=808

De gespreksavond is bedoeld voor gezamenlijke bezinning, uitwisseling en elkaar opbouwen in geloof. Er zal een korte inleiding gehouden worden, waarna we met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Onderwerpen, die samenhangen met de eerdere lezing van ds. J. Wesseling en kerkelijke ontwikkelingen, kunnen besproken worden. Als u vooraf al gesprekspunten wilt opgeven, kan dat via het mailadres onderaan dit bericht of telefonisch.
Ds. Wesseling hoopt deze avond aanwezig te zijn en het gesprek te leiden.

Voor deze avond vragen we uw aanmelding. De reden is praktisch: als het aantal belangstellenden beperkt is gebruiken wij een kleine zaal, bij meer belangstelling een grotere.

U kunt tot uiterlijk 27 februari a.s. uw deelname doorgeven via ons mailadres of telefonisch en met hoeveel personen u wilt komen.

U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen!

Plaats: de Wederkomstkerk, Rijnstraat 20, 5215 EK ’s-Hertogenbosch.

Tijd: welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

Wij hopen op uw aanmelding en ontmoeten u graag op 5 maart 2020.

Met vriendelijke groet,

Initiatiefnemers uit ’s-Hertogenbosch, Eindhoven-Best
en Studiegroep Midden Nederland

studiegroepmiddennederland@gmail.com

tel: 06-53672343

EMMELOORD LEZING 27 maart 2020

Geplaatst op december 20th, 2019

Onderwerp: De eenheid van het ware geloof bewaren, spreker dr. B. van Egmond

De zorgen over de ontwikkelingen in Gereformeerde Kerken nemen nog steeds toe. Met het oog daarop worden er dit seizoen in Emmeloord drie bijeenkomsten georganiseerd Middels deze bijeenkomsten willen we helpen en toerusten, naar elkaar omzien en er voor elkaar zijn.

De derde bijeenkomst is op 27 maart. Dr. B. van Egmond gaat dan spreken over:

DE EENHEID VAN HET GELOOF BEWAREN

Lessen uit de tijd van voor en na de Dordtse synode

De eenheid van de kerk bewaren en bevorderen. Hoe doe je dat? Waar gaat het dan om? In onze tijd is het gemeengoed geworden om te benadrukken dat je daarvoor ruimte moet geven verschillende meningen. Het gaat erom diversiteit te waarderen, en elkaar te verdragen. Maar hoe verhoudt zich dat tot onze belijdenis dat Christus zijn gemeente samenbrengt ‘in eenheid van het ware geloof?’ In deze lezing wil ik u meenemen naar de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland. Ik wil laten zien hoe twee visies op de eenheid van de kerk streden om de voorrang: een gereformeerde en een humanistische. Wat kunnen we voor vandaag leren van de kerkstrijd van toen, om de situatie van vandaag in de GKv te begrijpen, en richting te vinden voor wat we moeten doen.

Dr. B. van Egmond

Op de avonden zal er ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen, kennismaken en onderling gesprek. In Emmeloord bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in een zaal van gebouw De Ontmoeting aan de Europalaan 42.

EMMELOORD LEZING 24 januari 2020

Geplaatst op december 20th, 2019

Onderwerp: ‘Hoe lief heb ik uw wet’. spreker ds. A. Bas

Vandaag de dag worden er steeds meer vragen gesteld, bij de wet van God. Is die echt wel zo ‘goed’, als de Bijbel ons wil doen geloven? Of zijn Gods geboden juist ‘liefdeloos’ en ‘harteloos’? En als het dat laatste is, moet je de wet dan nog wel lezen? En die geregeld ook ‘scherp’ prediken? Met deze en andere vragen willen we bezig, bij een open Bijbel.

De lezing wordt gehouden In het kerkcentrum De Ontmoeting, Europalaan 42, 8303 GK Emmeloord. De avond begint om 20.00 uur. Welkom vanaf 19.30 uur.

video opname; ‘S-HERTOGENBOSCH LEZING 16 januari 2020

Geplaatst op november 22nd, 2019

Onderwerp: Blijft de GKv een belijdende kerk? Spreker ds. J. Wesseling

De titel van deze lezing lijkt misschien vreemd. Vanouds gebruikten we binnen de GKv de tweeslag ‘schrift en belijdenis’. Is dat een dode letter geworden of blijft dat een hartelijk beleden geloof? Wat maakt het nodig die vraag te stellen? Er verschuift veel. De hereniging met de NGK staat voor de deur. Het levensgevoel is veranderd. Diverse issues vragen aandacht (kinderen aan het avondmaal – schepping en evolutie – verzoening aan een kruis? – zonde, oordeel en genade). Is de gereformeerde confessie richtinggevend of maatgevend? Of geen van beide? Deze punten komen in de lezing aan de orde.

De avond wordt gehouden in  De Wederkomstkerk Rijnstraat 20, 5215 EK ‘s-Hertogenbosch en begint om 20.00 uur. Welkom vanaf 19.30 uur

De avond wordt georganiseerd op initiatief van enkele leden van de GKv te ’s-Hertogenbosch en Eindhoven-Best met ondersteuning van Studiegroep Midden Nederland

studiegroepmiddennederland@gmail.com

Download de opname (m4v, 255MB)

BARNEVELD LEZING 15 januari 2020

Geplaatst op november 7th, 2019

Onderwerp: Missionaire én gereformeerde kerk, spreker ds. H. Drost

Het besef dat het zendingsveld naast de kerk ligt, dringt steeds meer door.
De kerk heeft de opdracht om missionair te zijn, gericht op de naaste.
Daarbij past openheid en gastvrijheid, voor iedereen.

Over missionair kerkzijn bestaan modieuze opvattingen.
Drempels zouden weg moeten, kerkmuren zouden niet meer ‘van deze tijd’ zijn.
Maar is dat gereformeerd?

Hoe klinken missionaire preken?
Kun je nog over bekering preken en praten?
Hoe zit het met kerklidmaatschap en het toepassen van tucht?

Missionair en gereformeerd mag én hoeft geen tegenstelling te zijn …

De avond wordt gehouden in het  kerkgebouw ‘De Burcht’, Van Schothorststraat 24 te Barneveld en begint om 20.00 uur. Welkom vanaf 19.30 uur.

Organisatie comité Samen gereformeerd

info@samengereformeerd.nl

EDE LEZING 27 november 2019

Geplaatst op november 4th, 2019

Onderwerp: Preken die ons aanspreken, de preek als proclamatie, spreker drs. J.P.C. Vreugdenhil uit Ede

Preken die ons aanspreken – de preek als proclamatie

Hoe zit dat met een preek? Voelen we ons aangesproken, of weten we ons aangesproken? En Wie spreekt ons dan aan? En wat betekent dat voor de inhoud van de preek?

Deo Volente woensdagavond 27 november organiseert de Studiegroep Midden-Nederland (www.studiegroepmiddennederland.nl) een lezing over dit onderwerp in Ede. De spreker is drs. J.P.C. Vreugdenhil uit Ede.

Er is tijdens de avond volop ruimte voor discussie, en daarnaast ook voor ontmoeting en onderling gesprek.

Ter bestrijding van de onkosten wordt een collecte gehouden.

U bent welkom vanaf: 19.30 uur, de avond begint om 20.00 uur. De avond wordt gehouden in gebouw Elim, Stakenberg 94 in Ede.

EMMELOORD LEZING 21 november 2019

Geplaatst op november 4th, 2019

Onderwerp: Diakonie een Heer-lijke dienst, spreker: ds. A. de Jager.

In het kerkcentrum De Ontmoeting, Europalaan 42, 8303 GK Emmeloord worden een drietal lezingen georganiseerd. Op donderdag 21 november 2019, vrijdag 24 januari 2020 en op vrijdag 27 maart 2020. Sprekers zijn ds. A. de Jager uit Zwolle, ds. A. Bas uit Kampen en ds. B. van Egmond uit Capelle aan den IJssel.

AMERSFOORT LEZING 31 oktober 2019

Geplaatst op oktober 3rd, 2019

Onderwerp: Vrijdenkers in de Reformatietijd, spreker Huib Noordzij

De GK Amersfoort e.o. organiseert D.V. op 31 oktober 2019 een lezing over een wat vergeten stroming uit de Reformatietijd, een stroming die invloed had, ook op voorgangers binnen de gereformeerde kerken. Graag geven we dat via deze site door.

Het zal gaan over aanhangers van het ondogmatische christendom, mannen van de geest met een mystieke inslag, vrijdenkers, die de nadruk legden op het leven (“niet de leer, maar de Heer”).

De lezing wordt verzorgd door Huib Noordzij uit Barneveld en wordt gehouden in de Aula Oud-Leusden, Vlooswijkseweg 2 te Leusden. Aanvang 20.00 uur. Noordzij is auteur van het Handboek van de Reformatie. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te bestrijden.

HARDERWIJK LEZING 17 oktober 2019, verslag

Geplaatst op oktober 3rd, 2019

Diakonie, een HEER-lijke dienst!

Jezus Christus kwam om te dienen

De diaken én de ouderling komen met de zeggenschap van Christus.

Harderwijk

Donderdag 17 oktober hield ds. A. de Jager op uitnodiging van de GK Harderwijk e.o. een lezing met als titel: Diakonie, een Heer-lijke Dienst. Voor een goed gevulde zaal hield De Jager zijn betoog dat vooral bedoeld was als een verkenning van uit de (recente) geschiedenis, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde. En dat tegen de achtergrond van de Schriften (OT en NT) die spreken over de regering van Jezus Christus, een regering in gerechtigheid en barmhartigheid. Aan de hand van Bijbelteksten maakte De jager duidelijk wat diaconie, het diakenambt en het diaconale-gemeente-zijn inhoudt.

In het verleden werd wel eens gedacht dat een diaken het hulpje van de ouderling is, of dat het een opstapje is om later ouderling te worden. Maar in de Geloofsbelijdenis (NGB artikel 37) – dat handelt over de regering van de kerk – staat dat opzieners én diakenen met de herders een raad van de kerk vormen. De oudsten zien toe dat het volbrachte recht van God, het rechtsherstel, door Christus wordt verkondigd en aanvaard. De diakenen zien toe dat dit rechtsherstel wordt beleefd en ervaren in het bestaan als gemeente (toonbeeld voor de wereld) en gemeenteleden (onderling liefdes-cement).

Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos, dat vertaald wordt met dienaar. Diaconie betekent dan ook dienst. En ook Christus is diakonos geweest (Romeinen 15:8). Jezus zelf zei het heel duidelijk: “de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.” Hij is dus duidelijk gekomen als … diaken. Maar het dienen is ook een onderlinge taak: ‘wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn’. Het geldt ook voor alle ambtsdragers: ‘om dienaren te zijn van een nieuw verbond’ (2 Korintiërs 3:6). De dienst van diakenen is evenals de dienst van ouderlingen van gezamenlijke oorsprong en dus is er sprake van fundamentele eenheid. Beide komen met de zeggenschap van Christus: de diaken niet minder dan de ouderling.

Het betekenisveld van diaconie als dienst is veel breder dan de ambtelijke dienst van diakenen. Het gaat om dienstbetoon als kenmerk van het karakter van de gemeente. De gemeente is in haar eigen bestaan een treffend beeld van de grote Diaken. Zij is door Zijn Geest het lichaam van haar Heer. Van Hem die zichzelf diakonos heeft genoemd en zich zo heeft gegeven en ten voorbeeld gesteld.

Het woord ‘dienst’ kent in de Bijbel onder het kopje ‘liefde’ altijd twee grondwoorden: gerechtigheid uitoefenen en barmhartigheid uitoefenen. Daarin zitten de woorden recht en hart in opgesloten. Het is een Siamese tweeling: ze gaan altijd samen op in de dienst van God en in de dienst aan God. Het gaat in Gods rijk om ziel (geest) én lichaam.

Het komt ook heel duidelijk naar voren in de liturgische formulieren, met name in die voor het Heilig Avondmaal. Door zijn lijden en dood heeft Christus ook de levendmakende Geest voor ons verworven (d.i. gerechtigheid). Door die Geest doet Hij ons in zijn gemeenschap leven en geeft Hij ons deel aan al zijn schatten (d.i. barmhartigheid). Het is de roeping van diakenen om de gemeenschap onder dat Woord vorm te geven.

De dienst van de barmhartigheid is gebonden aan de dienst van het Woord. Zonder die dienst verliest het zijn betekenis en kracht en verwordt het tot betoon van medemenselijkheid.

In zowel de pauze als tijdens de bespreking werd duidelijk dat het gehoor onder de indruk was van de veelheid en duidelijkheid in de Bijbel over het diaken-zijn en het diaconaal-zijn. Er werden verdiepende en concretiserende vragen gesteld.