Nieuws

EDE INFORMATIEAVOND 5 APRIL 2019

Geplaatst op februari 2nd, 2019

De Studiegroep Midden Nederland organiseert op vrijdag 5 april een informatieavond in het kerkgebouw Elim, Stakenberg 94, 6718 DG Ede.

Spreker is dr. A. Bas, predikant van de GK Dalfsen en de GK Kampen

Onderwerp: ‘

‘VERKONDIG HET WOORD’

Het lijkt vanzelfsprekend: prediking is verkondiging van het Woord. Toch wordt het dat steeds minder. Als je gaat preken, blijkt het Woord van de HERE hele scherpe kanten te hebben. Het strijkt hoorders tegen de haren in, en roept verzet bij hen op. Wat betekent dat alles voor de prediker vandaag? Kan hij ‘gewoon’ het Woord blijven verkondigen?

Of moet hij wat met het verzet dat het oproept bij zijn hoorders? En zo ja, wat dan precies?

dr. A. Bas

Aanvang 20.00 uur

PDF lezing; ZUIDHORN INFORMATIEAVOND 29 MAART 2019

Geplaatst op februari 2nd, 2019

De Studiegroep Midden Nederland organiseert in overleg met broeders en zusters uit de regio een drietal informatieavonden in het kerkgebouw De Rank te Zuidhorn.

De derde bijeenkomst staat gepland op vrijdagavond 29 maart.

Spreker is: Jan Jarig van der Tol, lid van de GKv Noord-Friesland en afgevaardigde naar de GS van Meppel 2017

De lezing draagt de titel:

ONDERZOEK EN BEPROEF DE GEESTEN EN STRIJD ZO DE GOEDE STRIJD

EN WEES VOORAL WIJS MET JE RIJKDOM!

Er gebeurt veel op het kerkelijk erf. We zullen dat deze avond  in vogelvlucht nagaan. Daarbij krijgen de synodebesluiten van de GS Meppel 2017 speciale aandacht, waaronder ook het besluit om te komen tot eenheid van de GKv met de NGK. Daarbij kijken we ook even terug naar het begin: de verschijning van de Open Brief en de gevolgen daarvan.

Verschillende ontwikkelingen baren ons zorgen. Dat betreft de methode van uitleg van de bijbel (zg. hermeneutiek). Maar ook  hoe men aankijkt tegen scheppingsorde en zonde en hoe de Franse revolutie wordt getaxeerd. Ook zien dat er vragen worden gesteld bij het verzoenend werk van onze Heiland (het zg. vergeten evangelie). Verder blijkt grote onbekendheid met  de inhoud van de gereformeerde belijdenisgeschriften. Dat wreekt zich. Ook de invloed van het sociologisch benaderen van feiten en processen leiden ons af van het normatieve spreken van de Schrift.  

Er gebeurt echter niets zonder de wil van onze Hemelse Vader. Op Hem moeten we ons vertrouwen ook in deze moeilijke tijd  dan ook blijven stellen en trouwe getuigen zijn. Bij Hem is onze toekomst zeker. Daar moeten we elkaar deze avond ook mee bemoedigen.

Jan Jarig van der Tol, Blije, Fryslân

Aanvang 20.00 uur

Kerkelijke ontwikkelingen , lezing Jan Jarig van der Tol

video opname; ’S-HERTOGENBOSCH INFORMATIEAVOND 28 MAART 2019

Geplaatst op februari 2nd, 2019

Een aantal initiatiefnemers uit ’s-Hertogenbosch, Eindhoven-Best en de Studiegroep Midden Nederland organiseren op donderdag 28 maart een informatieavond in de Wederkomstkerk, Rijnstraat 20, 5215 EK ’s-Hertogenbosch.

Spreker is dr. P. Boonstra, predikant van de GKv te Bussum-Huizen.

Onderwerp:

Oude en Nieuwe Hermeneutiek, wat is het verschil?

Aanvang 20.00 uur

Beluister:

LELYSTAD INFORMATIEAVOND 22 MAART 2019

Geplaatst op februari 2nd, 2019

De Studiegroep Midden Nederland organiseert op vrijdag 22 maart een  informatieavond in het kerkgebouw van de NAK, Bronsweg 22, 8222 RB Lelystad.

Spreker is ds. Rob Visser, predikant van de GK Zwolle e.o.

Onderwerp:

LEVEN UIT GENADE KAN DAT NOG?

Enkele opmerkingen bij de kerkelijke situatie in Nederland 2019

Hoe wordt er in onze tijd naar genade gekeken?

Vergeeft God zomaar of is daarvoor Christus betaling nodig?

Berouw over de zonden?

En wat te zeggen van de discussie over de doopvragen?

Worden we in de prediking nog bij Christus gebracht?

En wat heeft dat voor invloed op het leven van elke dag?

 

Aanvang 20.00 uur

APELDOORN INFORMATIEVOND 22 FEBRUARI 2019

Geplaatst op februari 2nd, 2019

De Studiegroep Midden Nederland organiseert in overleg met broeders en zusters uit de regio, informatieavonden in Apeldoorn.

De eerste avond zal worden gehouden op vrijdag 22 februari in de aula van de TUA , Wilhelminapark 4,  7316 BT Apeldoorn.

Spreker is ds. Rob Visser, predikant van de GK Zwolle e.o.

Zijn lezing draagt de titel:

HOE HET ZO GEWORDEN IS.

Enkele opmerkingen bij de kerkelijke situatie in Nederland 2019.

De avond begint om 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.30 uur.

DEN HELDER LEZING 10 JANUARI 2019

Geplaatst op januari 4th, 2019

Broeders en zusters uit de regio Den Helder organiseren op donderdag 10 januari een lezing in De Verkenningston, Prins Hendriklaan 13-15, 1781 AK Den Helder

Ds. A. de Jager uit Zwolle hoopt dan te spreken. Zijn lezing draagt de titel:

KERK, WAAR BEN JE? (Samen op weg)

De avond begint om 20.15 uur.

Eerder sprak ds. De Jager over dit onderwerp in Harderwijk en Ede

Allen hartelijk welkom.

ZUIDHORN 30 NOVEMBER 2018, 25 JANUARI 2019 EN 29 MAART 2019

Geplaatst op oktober 20th, 2018

De Studiegroep Midden Nederland organiseert in overleg met broeders en zusters uit de regio een drietal avonden met spreker in Zuidhorn.

  • op vrijdagavond 30 november 2018 spreekt ds. Rob Visser
  • op vrijdagavond 25 januari 2019 spreekt dr. Pieter Boonstra
  • op vrijdagavond 29 maart 2019 spreekt Jan Jarig van der Tol

De avonden worden gehouden in de zalen van De Rank

Alles D.V.

Meer informatie volgt

EDE LEZING 23 NOVEMBER 2018

Geplaatst op oktober 15th, 2018

De Studiegroep Midden Nederland organiseert op vrijdag 23 november een lezing in kerkgebouw Elim, Stakenberg 94 6718 DG Ede

Ds. A. de Jager uit Zwolle hoopt dan te spreken. Zijn lezing draagt de titel:

KERK, WAAR BEN JE?

De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er koffie

Allen hartelijk welkom.

HARDERWIJK LEZING 22 NOVEMBER 2018

Geplaatst op oktober 15th, 2018

De initiatiefgroep GK Harderwijk e.o. organiseert op donderdag 22 november een lezing in kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk

Ds. A. de Jager uit Zwolle hoopt dan te spreken. Zijn lezing draagt de titel:

KERK, WAAR BEN JE?

Deze titel geeft ds. A. de Jager aan de lezing die hij op verzoek van de Initiatiefgroep GK Harderwijk e.o. en de Studiegroep Midden Nederland in respectievelijk Harderwijk en Ede gaat houden.

Aan ds. De Jager werd de vraag voorgelegd of hij zou kunnen helpen en richting wijzen bij het ondersteunen van broeders en zusters die het moeilijk hebben in de gemeente waar ze lid zijn. Moeilijk omdat de kerkdiensten en de prediking verschralen en omdat de drie-enige God het niet meer alleen voor het zeggen heeft. Moeilijk omdat gevraagd wordt tolerant te zijn, elkaar te accepteren ook wanneer de leefwijze op gespannen voet staat met wat God vraagt. Moeilijk omdat de binding aan de gereformeerde belijdenis los wordt gelaten, omdat we de Bijbel nu anders kunnen en moeten lezen. Moeilijk omdat Christus niet meer centraal staat in prediking en onderwijs.

Concreet werd aan ds. De Jager voorgelegd:

  • We weten van broeders en zusters die met verdriet zondags naar de kerk gaan. Ze gaan omdat de Here hen daar roept. Ze zijn daar gedoopt, hebben daar belijdenis gedaan, zijn er getrouwd, hebben hun kinderen daar ten doop gehouden. Van de kerk mag je je niet afscheiden.
  • We weten van broeders en zusters die naar de kerk gaan ook al is het soms met verdriet en moeite, ze doen het om hun kinderen niet in verwarring te brengen.
  • We weten van broeders en zusters die naar de kerk gaan soms met verdriet en als het te erg is thuis blijven en via internet een kerkdienst beluisteren, maar geen uitweg zien omdat al hun vrienden en bekenden daar zijn en ze anders helemaal alleen komen te staan.
  • We weten van broeders en zusters die niet weten wat ze moeten, soms in eigen gemeente een kerkdienst bezoeken, soms dan in die kerk, dan weer in een  andere kerk en dan weer via internet een kerkdienst bijwonen. Het HA vieren is er niet meer bij. Een geregeld gemeenteleven ontbreekt. Gemist worden ze vaak niet.
  • We weten van broeders en zusters die in 2003, 2007, 2010  en de jaren daarna de GKv hebben verlaten en zich aangesloten hebben bij DGK of GKN Ze kwamen tot rust, gingen weer blij naar de kerk, maar het bleef waken, bidden en werken. Verdriet, teleurstelling  en tegenslagen bleven ook kerkelijk niet uit.
  • We weten van Schriftgetrouwe prediking in een plaatselijke CGK of een plaatselijke HHK-gemeente en van gereformeerde prediking in de PKN GB. Van broeders en zusters die zich daar aangesloten hebben, maar aanlopen tegen wat ze niet wisten. De grote verschillen in prediking, het gemeenteleven, moeiten in de gemeente en het kerkverband, de veranderingen in en rondom kerkdiensten.

Ds. De Jager is in zijn lezing niet van plan het zoveelste betoog over de kerk te gaan houden. Hij wil een eind met zijn hoorders meelopen aan de hand van de illustratie ‘naar een andere kerk’ in het RD van 22 september 2018.

De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er koffie

Allen hartelijk welkom.