Nieuws

OPNAME BEELD EN GELUID ’S-HERTOGENBOSCH 20 JUNI 2018

Geplaatst op april 5th, 2018

Informatiebijeenkomst ‘s-Hertogenbosch

Datum:

woensdag 20 juni 2018

Spreker:

Dr. P. Boonstra

predikant van de GKv Bussum-Huizen

Onderwerp:

MAN/VROUW EN AMBT, NADER BEZIEN

Locatie:

De Wederkomstkerk

Rijnstraat 20, 5215 EK ‘s-Hertogenbosch

Welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur

Initiatief en organisatie:

enkele leden van de GKv te ’s-Hertogenbosch en Eindhoven-Best

met ondersteuning van Studiegroep Midden Nederland

studiegroepmiddennederland@gmail.com

 

Geluidopname (mp3, 40MB)

 

Opname beeld en geluid (mp4, 200MB)

 

HARDERWIJK 17 MEI 2018

Geplaatst op april 5th, 2018

De initiatiefgroep GK Harderwijk e.o. organiseert op 17 mei a.s. in kerkgebouw Beetstraat 17 3842 AJ Harderwijk een lezing. Aanvang 20.00 uur

Dr. A. Bas, predikant van de GK Kampen en de GK Dalfsen zal spreken over:

Wie maakt de dienst uit in de kerk.

In de kerk verandert veel, en het gesprek daarover lijkt vast te lopen.

Als je bezwaren uit, krijg je soms te horen dat je je druk maakt over bijzaken en het front elders ligt. Maar wie maakt eigenlijk uit, wat hoofd- en bijzaken zijn?

En als we het vandaag allemaal anders gaan doen, zegt dat dan ook iets over de manier waarop we tegen de Bijbel aankijken?

Maakt die dan nog wel de dienst uit in de kerk?

AMERSFOORT 19 APRIL 2018

Geplaatst op april 5th, 2018

Het comité SAMEN GEREFORMEERD organiseert op 19 april a.s. in kerkgebouw Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101,3823 EG Amersfoort een informatie bijeenkomst. Aanvang 20.00 uur.

Dr. B. (Bart) van Egmond, predikant GKv Capelle-Noord zal een lezing houden over:

Het gezag van de Bijbel en de synodebesluiten over m/v en ambt

De synode van de GKv nam in juni 2017 het besluit om alle ambten open te stellen voor zusters in de gemeente.
Al veel is er geschreven over de Bijbelse onderbouwing van de besluiten.
Kerkenraden oordelen daar verschillend over, terwijl iedereen toch zegt Bijbelgetrouw te willen zijn.
Maar bedoelen we daar nog wel hetzelfde mee?
Hoe kan het dat de besluiten zo verschillend worden beoordeeld, terwijl iedereen zegt de Bijbel recht te willen doen?
In deze lezing wil ik betogen dat in de synodebesluiten op een nieuwe manier met de Bijbel om wordt gegaan.
Die manier verdraagt zich niet met wat wij belijden over het gezag van de Schrift als Gods Woord.
Dat is een scherp oordeel. Maar het is de bedoeling om daarmee helder te maken dat er een dieper probleem speelt in onze kerken:
Wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat we het gezag van Gods Woord aanvaarden?

HET EVANGELIE VAN GODS ZOON

Geplaatst op april 5th, 2018

Op D.V. donderdagavond 15 februari 2018 komt ds. R. van der Wolf in Harderwijk onder deze titel een lezing houden.

Daarbij komt die avond de nadruk te liggen op het laatste: Gods Zoon. Wat wil het voor het lezen van het evangelie zeggen dat we met een boek te maken hebben dat het evangelie van Gods Zoon mag heten? In de lezing zal het gaan over de hermeneutiek van vandaag in relatie tot de leer van de inspiratie.

De avond begint om 20.00 uur in het kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk

Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

De avond wordt georganiseerd door de initiatiefgroep GK Harderwijk e.o. Voor nadere informatie kunt u mailen naar: gkharderwijkeo.@hotmail.com  of bellen met: 06 53672343

WIE MAAKT DE DIENST UIT IN DE KERK

Geplaatst op april 5th, 2018

Op D.V. dinsdagavond 23 januari 2018 houdt dr. A. Bas in Enschede op uitnodiging van de Studiegroep Midden Nederland een lezing onder de titel: WIE MAAKT DE DIENST UIT IN DE KERK?.

De avond begint om 20.00 uur in de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keyserstraat 20, 7545 AH Enschede

Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Levensheiliging in ons dagelijks leven

Geplaatst op december 16th, 2017

Op D.V. zaterdag 10 maart wordt de Landelijke Contact Dag van de GKN gehouden. Dr. Victor E. d’Assonville van de Reformatorisch-Theologische Seminar (RTS) in Heidelberg hoopt een lezing te houden over het onderwerp van die dag ‘Levensheiliging in ons dagelijks leven’.

Meer informatie is te vinden op info@landelijkecontactdagen.nl

Dordtse Leerregels

Geplaatst op december 16th, 2017

Op D.V. dinsdagavond 30 januari 2018 en  dinsdagavond 27 maart worden er door ds. L. Heres in Amersfoort lezingen gehouden over de Dordtse Leerregels.

De lezingen beginnen om 20.00 uur in de Aula Oud Leusden, Vlooswijkseweg 2, 3832 LG Leusden

Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Broeders en zusters met elkaar in contact brengen, de studiegroep wil helpen.

Geplaatst op juli 11th, 2017

De Studiegroep Midden Nederland heeft besloten zich de komende tijd vooral te richten op het met elkaar in contact brengen van broeders en zusters die zich steeds meer, maar nu helemaal na de GS van Meppel, geplaatst zien voor het maken van een keuze. Is het nog verantwoord lid te blijven van onze gemeente of mogen we daar niet blijven en worden we elders geroepen? Voor ons zelf of vooral voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar waar roept de Here dan wel?

Heel vaak weten de broeders en zusters in de eigen omgeving niet van elkaar dat ze met dezelfde vragen worstelen. Soms woont men in dezelfde plaats of vlak bij elkaar in dezelfde omgeving. Door de vele veranderingen in de kerkelijke structuur, de prediking, liturgie, de ambtelijke bearbeiding en het kerkelijk samenleven  is het meeleven steeds minder geworden. Soms ook het bijwonen van de eigen samenkomsten. Men is elkaar wat uit het oog verloren of spreekt elkaar niet meer zo vaak.

Studiegroep Midden Nederland wil helpen. Wat wij van u verwachten is niet meer dan alleen naam en adres door te geven  en de wens om wanneer dat mogelijk is in contact te komen met anderen die ook hun naam en adres hebben door gegeven en dezelfde wens kenbaar hebben gemaakt.

Via de media, meerdere sites en verschillende blogs wordt informatie over de laatste kerkelijke ontwikkelingen doorgegeven. Ook worden reacties in het vooruitzicht gesteld en bijeenkomsten gepland. Het houdt de gemoederen in Nederland maar zeker ook in de kerken in het buitenland bezig. De studiegroep denkt niet daar nog veel aan toe te kunnen of te moeten voegen. Wel aan het directe persoonlijke contacten en vragen die er concreet in eigen omstandigheden zijn.

Daarom, neem gerust contact op, ook wanneer u in Friesland, Noord-Holland, in het noorden of westen van Zuid Holland, in  Zeeland, Brabant of Limburg woont.

Kerkelijke eenheid en het kruis

Geplaatst op november 28th, 2016

Op D.V. vrijdagavond 2 december komt ds. Lourens Heres in Assen onder deze titel, op uitnodiging van de Stichting Gereformeerd Maandblad, een lezing houden.

Kerkelijke eenheid is een actueel onderwerp. Denk maar aan de Nationale Synode en de discussie die de afgelopen maanden bijvoorbeeld in het Reformatorisch Dagblad werd gevoerd over kanselruil in reformatorische kerken. Het is ook een onderwerp dat staat in de spanning tussen wat wij geloven (één heilige, algemene en apostolische kerk) en wat wij zien (kerkelijke verdeeldheid).

Meer dan genoeg reden om daarover na te denken. Maar we willen dat wel consequent doen vanaf de voet van het kruis. Juist omdat het kruis van Christus onze enige toevlucht moet zijn in de bovengenoemde spanning. Juist omdat het kruis van Christus midden in de concrete werkelijkheid van deze wereld heeft gestaan en actueel blijft tot op de jongste dag.  

Ds. L. Heres

De avond begint om 20.00 uur in het kerkgebouw van de NAK (Prins Hendrikstraat 1B, 9401 KS Assen)

Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

stichting@gereformeerdmaandblad.nl

www.gereformeerdmaandblad.nl

Kerkdienst op 20 november in kerkgebouw De Bron te Bunschoten

Geplaatst op november 28th, 2016

Op zondag 20 november belegde de kerkenraad van de GK Ede e.o. (GKN) i.v.m. de openbare geloofsbelijdenis van 2 leden van de gemeente, in kerkgebouw De Bron, Molenstraat 23 te Bunschoten een gezamenlijke kerkdienst van de GK Amersfoort e.o., de gemeente die op zondagmorgen en zondagmiddag bijeenkomt in de Aula Oud Leusden, Vlooswijkseweg 2 te Leusden en de GK Ede e.o. welke zondags bijeenkomt in kerkgebouw Elim, Stakenberg 94 te Ede.

Een  opname van de kerkdienst is hier te beluisteren.

In de dienst gaat voor ds. Lourens Heres predikant van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o.

Thema en puntverdeling van de preek is:

Vertrouwen op de HEERE geeft het echte geluk

  1. ook al lijkt het niet logisch
  2. ook al merk je dat niet altijd
  3. ook al kun je er niets voor doen

De kerkdienst kent de volgende onderdelen.

Votum

Vrede/zegengroet

Antwoordlied: Psalm 84: 3,6

Lezing van Gods wet

Lied: Psalm 1: 1,2,3

Gebed

Openbare geloofsbelijdenis

Lied: Gezang 41

Schriftlezing:  Psalm 40

Lied: Psalm 34: 4,7,8

Tekstlezing: Psalm 40: 5a

Verkondiging van het evangelie

Amenlied: Psalm 40: 1,2

Gebed

Collecte

Slotzang: Psalm 16: 1,3

 

Het orgel wordt bespeelt door Sander van Harten.